Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: PROPISUJE SE NEPOSTOJANJE RAZLIKE U CENAMA IZMEđU RAZLIčITIH KATEGORIJA POTROšAčA, SEM AKO SE RAZLIKA ZASNIVA NA RAZLIčITIM TROšKOVIMA OBEZBEđIVANJA KOMUNALNE USLUGE


Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, održanoj 5. oktobra 2015. godine, članovi iz redova poslodavaca izneli su probleme u primeni Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011. dalje: Zakon).

Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, istakao je da bi cene komunalnih usluga za sve korisnike morale da budu iste, a da se u pojedinim opštinama dešava da privrednici plaćaju znatno veću cenu nego fizička lica, odnosno građani i to za istu komunalnu uslugu.

Zakon propisuje da nije dozvoljeno praviti razliku u ceni, što se tiče privrede i građana i to se mora promeniti, jer predstavlja kršenje pojedinih odredbi Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)", rekao je Atanacković.

Atanacković je naveo primer da se voda u nekim opštinama naplaćuje tri puta više privredi, u odnosu na građane.

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Načela za određivanje cena komunalnih usluga

Član 25

Cene komunalnih usluga se određuju na osnovu sledećih načela:

1) primena načela "potrošač plaća";

2) primena načela "zagađivač plaća";

3) dovoljnosti cene da pokrije poslovne rashode;

4) usaglašenosti cena komunalnih usluga sa načelom pristupačnosti;

5) nepostojanja razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge.

Ako se za različite kategorije korisnika komunalnih usluga primenjuju različiti metodi obračuna, vodiće se računa da cena bude srazmerna sa troškovima pružanja te usluge.

Jedinica lokalne samouprave može propisati da se u postupku kontrole korišćenja komunalne usluge naplaćuje posebna cena za slučaj korišćenja komunalne usluge na način koji je u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.

Cene komunalnih usluga mogu se plaćati unapred. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija