Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KONSULTACIJE NA POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU DOKUMENTA JAVNE POLITIKE ZA STVARANjE PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI: Komentari se šalju do 15. septembra 2021. godine


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na online konsultacije poziva predstavnike udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Polaznim osnovama za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 15. septembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, 1.09.2021.
Naslov: Redakcija