Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Unija poslodavaca se zalaže za produžetak poreskih olakšica za novo zapošljavanje


Krajem decembra 2019. godine, ističe rok važenja člana 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.) koji je dao mogućnost poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima pod određenim uslovima da ostvaruju pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Ove poreske olakšice su u velikoj meri uticale na novo zapošljavanje posebno u mikro, malim i srednjim privrednim društvima. Koristi od ove olakšice su imali kako poslodavci, tako i oni koji su dobili mogućnost da zasnuju radni odnos. Imajući u vidu ekonomske prilike i tržište na kom posluju, poslodavci imaju velika očekivanja da se rok za poreske podsticaje za novozaposlena lica produži.

Uvažavajući zahteve članstva, Unija poslodavaca Srbije je uputila dopis Siniši Malom, ministru finansija, a pitanje produžetka ovih poreskih olakšica za novo zapošljavanje je predstavljeno i na sednici Saveta za zapošljavanje.

Iskreno se nadamo da će poslodavcima i dalje biti omogućeno da koriste ove poreske olakšice koje utiču na rast zaposlenosti u privatnom sektoru i da će Ministarstvo finansija i nadalje dosledno podržati rast i razvoj malih i srednjih privrednih društava u Srbiji, jer bi prestanak važenja ovog poreskog podsticaja imao negativne posledice na novo zapošljavanje, a posebno zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 03.09.2019.
Naslov: Redakcija