Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NA ZLATIBORU U TOKU 26. SAVETOVANJE PRIVREDNIH SUDOVA: Osnovni cilj privrednih sudova je postizanje efikasnijeg pravosuđa, što se čini smanjenjem broja predmeta, ažurnošću i savladavanjem priliva


Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, ukazala je na to da rad privrednih sudova utiče na investicionu klimu i privlačenje investitora, pre svega stranih, ali i na rangiranje Srbije na "Duing biznis listi".

Kuburović je na 26. savetovanju privrednih sudova, koje se održava na Zlatiboru, istakla da je upravo postupak izvršenja, odnosno vreme koje je potrebno za izvršenje ugovora u privrednim sudovima, jedan od načina na koji se vrši rangiranje Srbije na pomenutoj listi Svetske banke.

Ona je navela da Ministarstvo pravde, svesno značaja privrednog sudstva, dosta radi na unapređenju njegove efikasnosti, pre svega ulaganjem u IKT sistem.

"Prethodnih godinu dana uloženo je više od 200 miliona dinara za unapređenje opreme i softvera u privrednim sudovima. Takođe, radi se na unapređenju pravosudnog informacionog sistema koji omogućava elektronsku razmenu podataka svih sudova sa nadležnim institucijama, koje raspolažu podacima neophodnim za vođenje sudskih postupaka", istakla je Kuburović.

"Elektronska razmena podataka", kako je naglasila, "sada postoji sa Agencijom za privredne registre, MUP-om, matičnim knjigama itd, ali se radi i na povezivanju sa Narodnom bankom Srbije i Republičkim geodetskim zavodom".

Kuburović je ocenila da je elektronska razmena podataka od velike važnosti, jer direktno utiče na skraćenje postupaka i procedura, zatim smanjuje troškove dostavljanja dopisa i omogućava da se preko jednog klika dobiju informacije na koje se do sada čekalo nekoliko meseci.

Prema njenim rečima, zajedno sa jačanjem IKT sistema, radi se i na jačanju pravosudne infrastrukture - zajedno sa renoviranjem postojećih zgrada, grade se i nove pravosudne zgrade, a naravno posebnu ulogu ima privredno sudstvo. U prethodnom periodu otvorena je nova zgrada Privrednog suda u Užicu, a izgradnjom Palate pravde u Kragujevcu i tamošnji Privredni sud biće smešten na novoj adresi.

Ona je objasnila da s jedne strane, kroz unapređenje informacionog sistema, pokušavamo da ubrzamo postupak, dok kroz normativnu aktivnost pokušavamo da sve nedoumice koje se jave u praksi otklonimo kroz izmene i dopune zakona.

"Jedan od načina jeste i unapređenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju, gde radna grupa radi već nekoliko meseci i verujem da ćemo do kraja godine izaći sa konačnim predlogom, kako bi se unapredio sistem izvršenja u Srbiji", zaključila je Kuburović.

Predsednik Privrednog apelacionog suda, Jasminka Obućina, navela je da je osnovni cilj privrednih sudova postizanje efikasnijeg pravosuđa, što se čini smanjenjem broja predmeta, ažurnošću, savladavanjem priliva.

Ona je dodala da privredni sudovi veliku pažnju posvećuju rešavanju starih predmeta, i ukazala na to da su ti sudovi pokazali veliku ažurnost pri savladavanju novoprimljenih predmeta.

Međutim, iako smo zadovoljni postignutim rezultatima, smatram da to nije dovoljno i da moramo da uložimo još veće napore kako bi pravosuđe postalo efikasnije, a privredni sudovi još bolji u radu, poručila je Obućina.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 05.09.2018.
Naslov: Redakcija