Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI: Odluka o zahtevu za azil u redovnom postupku donosiće se najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva za azil. Celokupan postupak zahteva za azil obavljaće se na graničnom prelazu, odnosno u tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, pod uslovom da se tražiocu obezbedi adekvatan smeštaj i ishrana


Odluka o zahtevu za azil u redovnom postupku će se donositi najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva za azil, predviđa Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Do sada nije postojao rok u kojem bi se donela odluka o azilu.

Ovo je samo jedna od novina koje propisuje novi Predlog zakona, usvojen na vladi prošle nedelje.

Novi predlog propisuje i ubrzanu proceduru koja će trajati najkasnije 30 dana, ali su to uslovi kojima se odbija azil. Na primer, po ubrzanoj proceduri u roku od 30 dana će se odlučivati kada tražilac predstavlja ozbiljnu opasnost po nacionalnu bezbednost i javni poredak ili kada svesno dovodi u zabludu službenike Kancelarije za azil MUP-a Srbije.

Do donošenja pravosnažne odluke o zahtevu za azil, tražiocima se obezbeđuju materijalni uslovi prihvata u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca.

Jedna od ključnih novina koja se uvodi ovim propisom jeste mogućnost da se celokupan postupak zahteva za azil obavi na graničnom prelazu, odnosno u tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, pod uslovom da se tražiocu obezbedi adekvatan smeštaj i ishrana.

Izuzetno, stranac nameru za podnošenje zahteva za azil može izraziti i u Centru za azil ili u drugim objektima određenim za smeštaj tražilaca.

Predlogom zakona se propisuje i da ovlašćeni službenik Kancelarije za azil MUP-a, koji je prošao neophodnu obuku, sasluša tražioca u najkraćem mogućem roku o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za odlučivanje po podnetom zahtevu za azil.

U slučaju povećanog broja podnetih zahteva u tolikoj meri da službenici Kancelarije za azil nisu u mogućnosti da blagovremeno saslušaju svakog tražioca, Vlada Republike Srbije moći će na zahtev nadležnog organa da donese odluku kojom se u postupak saslušanja privremeno uključuju službenici drugih organizacionih jedinica nadležnog organa ili drugih državnih organa, koji pre uključivanja u postupak moraju proći neophodnu obuku.

Predlog zakona propisuje i koja će sve prava, ali i obaveze imati osobe kojima će biti odobreno pravo na utočište. Oni će, kao i do sada, imati pravo na boravak, smeštaj, slobodu kretanja, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, pristup tržištu rada, pravnu pomoć, socijalnu pomoć, svojinu, slobodu veroispovesti, spajanje porodice, isprave i pomoć pri integraciji.

Osoba kojoj se odobrava pravo na azil dužna je da poštuje Ustav, zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije.

Pravo boravka utvrđuje se rešenjem o odobrenom pravu na utočište, a dokazuje se ličnom kartom za osobu kojoj je odobreno pravo na azil.

Podnosiocima zahteva za azil će se obezbediti smeštaj u skladu sa mogućnostima Republike Srbije, najduže godinu dana od dana konačnosti odluke kojom mu je priznat status, ukoliko ne poseduje novčana sredstva u skladu sa propisima kojima je uređen smeštaj osoba kojima je odobreno pravo na azil.

Tražilac azila ima pravo da se slobodno kreće na teritorije Republike Srbije kao i van teritorije države.

Što se tiče zdravstvene zaštite, azilanti će imati pravo na nju, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca, dok će troškovi zdravstvene zaštite padati na teret budžeta Srbije.

Svi koji zatraže azil u Srbiji imaće pravo i na osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, kao i pristup tržištu rada.

Garantovano im je i pravo na spajanje porodice, kao i pomoć pri integraciji u društvo. Srbija se time obavezuje da će u okviru svojih mogućnosti obezbediti uslove za uključivanje osoba kojima je odobreno pravo na azil u društveni, kulturni i privredni život, kao i da će omogućiti naturalizaciju izbeglica.

Izvor: Vebsajt Politika, D. Telesković, 03.09.2017.
Naslov: Redakcija