Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Neće biti uvođenja novih instituta, menjaće se i dopunjavati manje od polovine članova Zakona


"Rad na izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009 - dalje: Zakon) je započet, i očekujemo da će do kraja 2017. godine one biti usvojene. Za sada mogu da kažem da izmene neće biti suštinske, da neće biti uvođenja novih instituta, te da će se menjati i dopunjavati manje od polovine članova Zakona", ističe Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom najave da će Zakon uskoro da bude izmenjen i dopunjen.

Janković naglašava da Srbija ima solidan antidiskriminacioni pravni okvir, ali da uvek može bolje, pa će izmene i dopune ovog važnog dokumenta značajno unaprediti okvir za zaštitu građana od diskriminacije. Kako objašnjava, nakon sedam godina primene, analize dosadašnjih efekata, te u skladu sa preuzetim obavezama iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, ovom procesu se pristupilo sa velikom pažnjom.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti izradilo je analizu usaglašenosti Zakona sa evropskim zakonodavstvom, kao i analizu dosadašnje primene Zakona, a organizovao je i dve debate na kojima je učestvovao širok krug stručnjaka, eksperata, predstavnika pravosudne i izvršne vlasti, kao i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava.

- Zaključak je da smo postigli visok stepen saglasnosti o gotovo svim izmenama o kojima se diskutovalo. Takođe, predložila sam nadležnom ministru da, bez obzira što ne postoji zakonska obaveza, pozovemo organizacije civilnog društva koje se bave ovim pitanjima, i predstavimo predložene izmene - ukazuje Poverenica. Dodaje da zakon nije mrtvo slovo na papiru, i da se kroz dosadašnju praksu Poverenika i sudsku praksu iskristalisalo koje je odredbe potrebno izmeniti i dopuniti, odnosno šta je potrebno poboljšati.

Poverenica navodi da su za dalji razvoj i unapređenje antidiskriminacionog zakonodavstva i politika od važnosti direktive EU, poput direktive o jednakom tretmanu među osobama bez obzira na njihovo rasno ili etičko poreklo ili direktive kojom se ustanovljava opšti okvir za ravnopravan tretman u zapošljavanju i profesiji, ali i strateški dokumenti Unije, kao što je Evropska strategija za osobe sa invaliditetom.

Na pitanje kakva je dosad bila primena Zakona, Poverenica kaže da je izgrađena dobra praksa i da su Zakonom postignuti očekivani efekti". "Mnoga naša mišljenja i rešenja bila su od koristi kolegama iz zemalja regiona i EU. Zakonom je uspostavljen celovit i sveobuhvatan sistem zaštite od diskriminacije u Srbiji. Ustanovljen je i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uređena je opšta zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije, kao i postupci zaštite od diskriminacije", ukazuje Brankica Janković.

Izvor: Vebsajt Danas, J. D., 04.09.2017.
Naslov: Redakcija