Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA: Poslovne banke nude Korporaciji na osiguranje svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane NSKOK-a. Odlukom da je prihvatila osiguranje određenog kredita, Korporacija preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita, čime snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu. Time se za korisnike ostvaruju značajne finansijske koristi u višestruko većem iznosu od iznosa naplaćene premije


Povodom pisanja pojedinih medija o prvostepenoj presudi kojom je utvrđeno da su banke trošak premije osiguranja stambenih kredita prebacivale na korisnike kredita, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, bez namere da komentariše odluke sudova, ističe sledeće činjenice. Korisnici usluge osiguranja kredita su banke ili druge finansijske organizacije sa kojima Korporacija ima zaključen ugovor o osiguranju kredita i regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja kredita za obezbeđenje dela kredita kojе banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima.

Na bazi tog ugovora, poslovne banke nude Korporaciji na osiguranje svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Odlukom da je prihvatila osiguranje određenog kredita, Korporacija preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita (u slučaju da nakon realizovane prinudne prodaje ostvarena cena nije dovoljna da pokrije ceo iznos duga). Preuzimanjem dela rizika, Nacionalna korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu (ukoliko je kamatna stopa za osigurani kredit niža za 2%, za kredit od 30.000 evra, sa periodom otplate od 25 godina, korisnik kredita će na ime kamate platiti oko 10 hiljada evra manje).

Time se za korisnike, a imajući u vidu dužinu perioda otplate stambenog kredita, ostvaruju značajne finansijske koristi u višestruko većem iznosu od iznosa naplaćene premije, tako da nisu tačni navodi da korisnici osiguranjem stambenog kredita ne ostvaruju koristi.

Pitanje plaćanja troškova u vezi sa odobrenjem stambenih kredita je regulisano relevantnim odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), koje predviđaju obavezu banke da sve troškove u vezi sa sporednim uslugama, a koje predstavljaju uslov za korišćenje finansijske usluge, predstave transparentno i u skladu sa zakonskim odredbama. Pravilnom primenom zakonskih propisa štite se interesi svih učesnika u postupku odobravanja stambenih kredita.

Izvor: Vebsajt Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, 31.08.2017.
Naslov: Redakcija