Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE: U TOKU RADNOG VREMENA PREDMETI I AKTI I DRUGI MATERIJALI NE SMEJU SE OSTAVLJATI BEZ NADZORA. PO ZAVRšETKU RADNOG VREMENA AKATI I DRUGI SLUžBENI MATERIJALI, PEčATI, žIGOVI I šTAMBILJI I DRUGO DRžE SE U ZAKLJUčANIM STOLOVIMA, ORMANIMA ILI ZAKLJUčANIM RADNIM PROSTORIJAMA U KOJIMA JE OBEZBEđENA NJIHOVA SIGURNOST


Odredbom člana 13. Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 45/2016) propisano je da se u toku radnog vremena predmeti, akti i drugi materijali ne smeju ostavljati bez nadzora i da se po završetku radnog vremena akti i drugi službeni materijali, pečati, žigovi i štambilji i drugo drže u zaključanim stolovima, ormanima ili zaključanim radnim prostorijama u kojima je obezbeđena njihova sigurnost.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda, Borko Drašković, objavio je uputstvo o načinu postupanja državnih službenika sa nerešenim predmetima, ostalim aktima i drugim službenim materijalima kojim će se obezbediti njihova veća sigurnost i efikasnost postupanja.

Kako se navodi u uputstvu, kada državni službenik odlazi na godišnji odmor ili duže bolovanje, dužan je da prethodno preda nerešene predmete neposrednom rukovodiocu u Sektoru/unutrašnjoj jedinici Republičkog geodetskog zavoda, odnosno načelniku/šefu/rukovodiocu Službe za katastar nepokretnosti ili šefu odseka za upravne i opšte poslove.

U slučaju iznenadne sprečenosti za dolazak na posao usled bolesti ili drugog opravdanog razloga, državni službenik je dužan da u roku od 24 časa omogući primopredaju ključeva od stola, ormana ili radne prostorije u kojima se nalaze njegovi nerešeni predmeti.

UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 45/2016)

Član 13

U toku radnog vremena predmeti i akti i drugi materijali ne smeju se ostavljati bez nadzora. Po završetku radnog vremena akati i drugi službeni materijali, pečati, žigovi i štambilji i drugo drže se u zaključanim stolovima, ormanima ili zaključanim radnim prostorijama u kojima je obezbeđena njihova sigurnost.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 02.09.2016.
Naslov: Redakcija