Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA: PREDVIđA SE PRETPOSTAVLJENA SAGLASNOST DONORSTVA ORGANA U SVRHU LEčENJA NAKON SMRTI, OSIM ZA ONA LICA KOJA SU TO PISMENO ODBILA. NACRT ZAKONA UPUćEN JE U EVROPSKU KOMISIJU RADI USAGLAšAVANJA, DOK SE JAVNA RASPRAVA OčEKUJE TOKOM NAREDNIH MESECI


Iako su mnogo veće šanse da nam tokom života zatreba transplantacija, nego da budemo davalac organa, Srbija i dalje nema dovoljan broj donora i transplantacija. I struka, ali i više od 1.000 pacijenata koji čekaju neki organ, nadaju se da će s novim Zakonom o transplantaciji organa i situacija u toj oblasti početi da se menja.

Tekst Nacrta zakona o transplantaciji organa napisan po ugledu na zemlje koje imaju i do 30 donora na milion stanovnika, za razliku od Srbije koja je ima manje od tri, i po ugledu na zemlje čije stanovništvo shvata da su mnogo veće šanse da nam tokom života zatreba transplantacija nego da budemo donor.

Doc. dr Svetozar Putnik, član Republičke komisije za transplantaciju, kaže da je Nacrt zakona upućen u Evropsku komisiju kako bi se tamo uradilo usaglašavanje zakona i dodaje da se javna rasprava očekuje tokom narednih nekoliko meseci.

"Ja se nadam usvajanju zakona do kraja 2016. godine. To je jedan od neophodnih preduslova da bismo krenuli napred sa tog zaista malog broja donora ka nečemu što su evropski standardi u transplantaciji organa i broja donorstva. Naravno, to je samo prvi korak, sve ostalo treba da sledi - promena svesti građana, odnosno promena ideje o tome da shvatimo da je vrhunski čin humanosti darivanje organa nekoga najbližeg, ono što svi mi moramo da imamo u svojim glavama", objašnjava dr Putnik.

Nacrt zakona predviđa model tzv. pretpostavljene saglasnosti. Svi bismo bili potencijalni donori osim ako se izjasnimo da smo protiv toga i upišemo se u registar nedavalaca. Hrvatska npr. u tom registru ima tek 2.000 građana.

Izvor: Vebsajt RTS, Ana Stamenković, 04.09.2016.
Naslov: Redakcija