Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama u julu


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu je, za 23 radna dana, realizovano ukupno 20,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 19,3%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 16,3 miliona, ili 80,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 878.398, od čega je 708.626 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 169.772 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.157,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 38,3 milijarde dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 267,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.855 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 5.614 plaćanja, u vrednosti od 51.749.639,72 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 05.08.2019.
Naslov: Redakcija