Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Usvojena revizija banke po pravnosnažnoj presudi za raskid CHF kredita sa novosadske apelacije. Predmet vraćen na ponovno odlučivanje


Nova Odluka Vrhovnog kasacionog suda da ukine pravosnažnu presudu donetu u korist klijenata ide u pravcu da se kredit vrati u dinarski iznos koji je dobijen od banke, tvrdi advokat Jelena Pavlović

Odluka Vrhovnog kasacionog suda (VKS) da ukine pravosnažnu presudu kojom je zbog promenjenih okolnosti 2016. godine bio raskinut ugovor između jedne banke i korisnika stambenog kredita od 145.000 švajcarskih franaka i da slučaj vrati na početak prvostepenom Višem sudu u Novom Sadu na ponovno suđenje šalje poruku građanima zaduženim u švajcarskoj valuti da treba da se sudovima obraćaju radi ništavosti indeksacije u švajcarcima, a ne radi raskida ugovora, kaže advokat Jelena Pavlović iz Udruženja CHF Srbija.

Iako na prvi pogled izgleda da je banka u ovom slučaju pobedila klijenta, Pavlovićeva kaže da je presuda VKS dobra za zadužene građane jer pokazuje da se i Srbija kreće stopama ostalih 13 zemalja u Evropi koje su već stavile van snage indeksaciju u švajcarskim francima. Ona objašnjava da je VKS dao nalog da se u ponovljenom postupku utvrdi da li je kod korisnika kredita povređeno pravo na informisanje, a što je i praksa u pomenutih 13 zemalja.

- Jasno da i VKS posle dužeg vremena ide u identičnom smeru. Nadamo se da će konačno biti kraj agonije i da će se u narednih nekoliko godina normalizovati odnos banaka i korisnika bankarskih usluga. Ova presuda ne znači da će klijent izgubiti spor jer sud po službenoj dužnosti mora da pazi na ništavost, a to znači da će se kredit vratiti u dinarski iznos koji je klijent dobio od banke bez bilo kakvog obračuna u švajcarcima - objašnjava Pavlovićeva.

 Podsetimo, VKS je tokom revizije ovog slučaja utvrdio da su Viši i Apelacioni sud u Novom Sadu propustili da utvrde da li su korisnici kredita nakon enormnog skoka švajcarskog franka tražili konverziju glavnice kredita u evre i naložio da Viši sud u Novom Sadu u ponovljenom postupku utvrdi da li je tužena banka dostavila korisnicima kredita ponudu za zaključenje aneksa ugovora o kreditu.

 Udruženje bankarskih klijenata Efektiva ističe da "sudije VKS očito nisu imale hrabrosti da preseku agoniju CHF dužnika, već su se odlučile za kupovinu dodatnog vremena bankama":

 - Sudije nisu smatrale dovoljnim činjenice koje su već iznošene pred VKS, već su u ponovljenom postupku zatražile da se utvrdi da li je korisnik kredita imao priliku da isti konvertuje u evro kako bi predupredio kasnije probleme sa rastom kursa franka, da li je prihvatio neki od famoznih četiri modela (koje je prihvatilo oko 10 odsto zaduženih, od kojih se samo jedan odsto odlučilo za konverziju), kao i da li je na pravi način bio informisan od banke o svim rizicima ovih kredita. Banke su sve klijente koji su podnosili zahtev za konverziju kredita u vreme jačanja švajcarskog franka odbile. -

Izvor: Vebsajt Kurir, Slavica Tomčić, 04.08.2018.
Naslov: Redakcija