Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUDIJA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA IZABRANA ZA POTPREDSEDNIKA MEĐUNARODNE KOMISIJE PRAVNIKA (ICJ)


Sudija Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragičević Dičić izabrana je za potpredsednika Međunarodne komisije pravnika (ICJ) u julu mesecu 2018. godine. Sudija Dragičević Dičić izabrana je 2014. godine za člana Međunarodne komisije pravnika (ICJ).

Međunarodna komisija pravnika (ICJ) okuplja 60 uglednih sudija i pravnika iz svih delova sveta, ima za cilj da obezbedi potpuni razvoj i delotvorno sprovođenje međunarodnog prava ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da osigura ostvarivanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i socijalnih prava, da štiti podelu vlasti i da jemči nezavisnost pravosuđa i pravničke profesije.

Sedište Međunarodne komisije pravnika (ICJ) je u Ženevi.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 03.08.2018.