Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SUDIJA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA IZABRANA ZA POTPREDSEDNIKA MEĐUNARODNE KOMISIJE PRAVNIKA (ICJ)


Sudija Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragičević Dičić izabrana je za potpredsednika Međunarodne komisije pravnika (ICJ) u julu mesecu 2018. godine. Sudija Dragičević Dičić izabrana je 2014. godine za člana Međunarodne komisije pravnika (ICJ).

Međunarodna komisija pravnika (ICJ) okuplja 60 uglednih sudija i pravnika iz svih delova sveta, ima za cilj da obezbedi potpuni razvoj i delotvorno sprovođenje međunarodnog prava ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da osigura ostvarivanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i socijalnih prava, da štiti podelu vlasti i da jemči nezavisnost pravosuđa i pravničke profesije.

Sedište Međunarodne komisije pravnika (ICJ) je u Ženevi.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 03.08.2018.