Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJENO DONOŠENJE STRATEGIJE ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKLIH ISTRAGA: U TOKU IZRADA PROJEKTA ZA UVOđENJE JEDINSTVENOG EVIDENCIONOG (KRIVIčNOG) BROJA


Ministar pravde Nikola Selaković najavio je donošenje Strategije za sprovođenje finansijsklih istraga u Srbiji, a zatim i akcionog plana koji će predvideti mere za mnogo bolji sistem finansijskih istraga u borbi protiv različitih vidova kriminala i korupcije.

Selaković je u intervjuu Tanjugu rekao i da je u toku izrada projekta za uvođenje jedinstvenog evidencionog (krivičnog) broja, ukazujući da se na tim projektima radi u okviru sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

U toj oblasti najpre se očekuje usvajanje Zakona o zaštiti uzbunjivača čiji je Nacrt Evrospka komisija pozitivno ocenila, a potom i donošenje novog Zakona o planiranju i izgradnji.

Ministar je ukazao da je radna grupa koja treba da izradi predlog Strategije, a potom i akcioni plan počela sa radom, a ideja je da se javnom tužiocu omogući da bude umrežen i sa svim organima koji mogu da doprinesu mnogo boljem i efikasnijem vođenju krivičnog postupka.

"To su na primer, uprava carina, ili organ koji se bavi sprečavanjem finansiranja terorizma i pranja novca, centri za socijalni rad i svi organi koji mogu da daju podatke i doprinesu istrazi", naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, već izvesno vreme su u našem pravosuđu zatajile finansijske istrage jer se ne sprovode na način kako je to činjeno pre, pa zato imamo i znatno manji obim oduzimanja imovine.

On je apelovao na nadležne organe da primenjuju Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela jer je, kako je rekao, reč o jednom vidu efikasne pravde.

"Kada jednom kriminalcu oduzmete imovinu koju je kriminalom stekao onda ga to boli mnogo više nego kazna zatvora na koju je osuđen", naglasio je Selaković.

S druge strane, kako je naveo, radi se i na projektu za uvođenje jedinstvenog evidencionog broja koji treba da pomogne pravosudnom sistemu da funkcioniše znatno bolje i efikasnije i da omogući praćenje jednog predmeta od podnošenja inicijalnog akta do izvršenja pravnosnažne presude.

Poredeći matični broj koji građanin ima od rođenja do smrti, Selaković je ukazao da će tako i svaki krivični predmet od trenutka njegovog pokretanja do potpunog okončanja imati samo jedan broj.

"Do sada smo u različitim fazama imali različite brojeve, policija svoj, tužilaštvo svoj, pa sud, pa i zatvor. Iako smo imali statistike savršeno tačne one su nam beskorisne", rekao je Selaković.

Ističući važnost jačanja informatičkih tehnologija u pravosuđu, počev od evidencionog broja u krivičnom postupku, Selaković je izrazio uverenje da će to omogućiti da Srbija bude prva u ovom delu Evrope sa, kako je naveo, najboljim sistemom praćenja predmeta.

Strategija borbe protiv korupcije definiše i druge oblasti, a jedna od mera je predviđena u oblasti građevinarstva i urbanizma koja ima za cilj da eliminiše mnoge koruptivne aktivnosti koje su na neki način prolazile "kao sitne ribe kroz mrežu" kada su na snazi bili drugi zakoni, napomenuo je ministar.

Izvor: Tanjug, 5.8.2014.