Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA O PRIMENI ZAKONA O RADU


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Zakon o radu opšti propis koji se primenjuje na sve zaposlene u Srbiji.

U saopštenju se navodi da nijedan zaposleni neće biti izuzet od primene tog zakona, uključujući i odredbe o obračunu minulog rada, da li kroz njegovu direktnu primenu na zaposlene na koje se on direktno odnosi, ili izmenom posebnih zakona (Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama).

Zakon o radu kao opšti propis ne može da derogira posebne zakone, već će se posebni zakoni uskladiti sa njim u delu koji reguliše pitanje minulog rada.

U toku je procedura po hitnom postupku za izmene Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kojima će se na isti način kao u Zakonu o radu regulisati pitanje minulog rada.

Plate zaposlenih u državnim organima (ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade i drugo) regulisane su Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, a plate zaposlenih u javnim službama (zdravstvo, prosveta, kultura i drugo) i organima lokalne samouprave Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.8.2014.