Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Cilj Pravilnika ubrzanje evidencije i povraćaja poreza na dodatu vrednost


Ministar finansija Siniša Mali rekao je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018 - dalje: Pravilnik) samo prvi korak u reformi poreske administracije, koja nas očekuje u narednom periodu.

Pravilnik koji je donet prošle godine stupio je na snagu 1. jula 2018. godine, a on, kako je objasnio ministar, ima za cilj da poveća efikasnost rada Poreske uprave, da poboljšava informativnu osnovu na osnovu koje Poreska uprava radi i da ubrza, kako evidenciju, tako i povraćaj poreza na dodatu vrednost.

"Kao ministar finansija, vidim da postoji veliki potencijal u toj oblasti. Mi smo ovaj Pravilnik doneli u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i veliki broj privrednika je pozdravio njegovo usvajanje jer nam je cilj, ne samo da poboljšamo rad i efikasnost Poreske uprave, već i da PDV koji dolazi u budžet Republike Srbije što pre vratimo privredi", rekao je ministar finansija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 03.07.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija