Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Uskoro moguće kolektivne tužbe protiv nesavesnih trgovaca, proizvođača i bankara


Izmenama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014 - dalje: Zakon) koje bi trebalo da budu završene do kraja godine, otvara se mogućnost podnošenja kolektivnih tužbi preko evidentiranih Udruženja potrošača, a na taj način zaštita prava kupaca, ali i klijenata banaka biće efikasnija.

Kolektivna zaštita neophodna je svuda gde su povrede zakonskih prava potrošača koja su ugrožena na isti način i od strane istog trgovca. Isto važi i za klijente banaka. Ona može da se primenjuje u brojnim situacijama počev od neispravnih proizvoda, nepravičnih ugovornih odredbi, neizvršenih turističkih putovanja ili zaštite privatnosti podataka.

Na izmenama i dopunama Zakona koji je u fazi nacrta uveliko se radi, a ministarstvo pravde sarađuje sa ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Prošli Zakon je predvideo kolektivne tužbe, ali je Ustavni sud našao da ta odredba nije bila dovoljno kvalitetno razrađena. Upravo to jeste sada zadatak ova dva ministarstva, kako bi kolektivne tužbe bile primenjive u praksi.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije kažu da i oni u saradnji sa regionalnim fondom GIZ doprinose na izmeni propisa. Goran Papović, predsednik NOPS, ističe da će ovo biti korak ka većoj zaštiti potrošača, a da će novac koji će udruženja dobiti na osnovu presuda suda, a na osnovu kolektivnih tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koristiti za analize i istraživanje kvaliteta proizvoda.

- Prostora za zaštitu prava potrošača ima ne samo u sektoru hrane, odeće, obuće, već I telekomunikacija, struje, osiguravajućih društava i banaka, turizma, robe široke potrošnje… Kolektivna zaštita zapravo je upozorenje nesavesnim proizvođačima "nemojte više to da radite" - ističe Papović.

Prvu kolektivnu tužbu u Srbiji protiv tri banke podnelo je 2013. Udruženje "Efektiva" i to zbog kredita u švajcarskim francima, zbog nedopuštenog ugovaranja valutne klauzule u švajcarskim francima i jednostranog menjanja kamata i kamatnih marži. Prvo ročište bilo je zakazano za 16. jun 2014. Međutim, nedugo zatim Ustavni sud ukinuo je odredbe zakona o parničnom postupku koje su regulisale pitanje podnošenja kolektivne tužbe čime je tada onemogućeno podnošenje novih tužbi.

- Od 2013. do sada kolektivnih tužbi nije bilo osim u martu protiv jednog kartičarskog stranog sistema, zbog naplate veće međubankarske provizije koja je primeljan na sudu. Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) predviđena je zaštita kolektivnih interesa ali kao upravni postupak preko ministarstva trgovine, dok Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), zaštita klijenata banaka nije moguća kroz postupak zaštite kolektivnih interesa. Ove izmene Zakona omogućiće da i korisnici finansijskih usluga i potrošači preko evidentiranih Udruženja potrošača konačno svoja prava zaštite na sudu - kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva".

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 04.07.2018.
Naslov: Redakcija