Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Zakonom je predviđeno da se blizanci smatraju "kao prvo i drugo dete", iako su istovremeno rođeni, pa im pripada 100.000 jednokratno i 10.000 dinara mesečno tokom dve godine. Ukoliko blizanci stignu u porodicu u kojoj već postoji jedno dete, roditelji će dobijati dodatak za drugo i treće dete, odnosno – 10.000 mesečno tokom dve godine i 12.000 dinara tokom deset godina


Umesto dosadašnjih 39.000 za rođenje prvog deteta, svi roditelji u Srbiji od 1. jula dobijaju 100.000 dinara – zahvaljujući Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018). Iako je prvobitno bilo planirano da se ovaj iznos podeli na 24 rate, zakonodavac je odlučio da novčanu čestitku roditelji dobijaju u punom iznosu, s obzirom na to da troškovi kada beba dođe na svet iznose najmanje hiljadu evra.

Za rođenje drugog deteta roditelji će dobijati 10.000 dinara mesečno tokom dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno deset godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno takođe deset godina. Te mere važiće za svu decu koja su rođena posle 25. decembra prošle godine, kad je Zakon stupio na snagu. S obzirom na to da je roditeljski dodatak mera populacione, a ne socijalne politike, nadležni su odlučili da ovaj novac dobijaju roditelji svakog deteta u Srbiji – bez obzira na prihode koje ostvaruju i imovinu koju imaju. Jedini uslov za ostvarivanje ovog prava jeste redovna vakcinacija dece u porodici i redovno pohađanje pripremnog predškolskog programa, odnosno osnovne škole.

Prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak roditelji će se izjasniti da li su redovno vakcinisali svu decu u porodici i da li deca redovno pohađaju školu. Ove činjenice biće proverene i ukoliko se utvrdi da ovi uslovi nisu ispunjeni, neće biti isplate roditeljskog dodatka. Postavljanje uslova za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak nedvosmisleno iskazuje nameru države da vodi brigu o zdravstvenom stanju, kao i o vaspitanju i obrazovanju deteta – objašnjavaju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pravo na roditeljski dodatak ne mogu da ostvare roditelji koji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu, kao i majka novorođenog deteta koja je strani državljanin i koja je isto ili slično pravo već ostvarila van Srbije, odnosno u zemlji čiji je državljanin.

Iako rođenje blizanaca nije svakodnevna pojava, jer statistika svedoči da oni dolaze na svakih 70 porođaja, Zakonom je predviđeno da se blizanci smatraju "kao prvo i drugo dete", iako su istovremeno rođeni, pa im pripada 100.000 jednokratno i 10.000 dinara mesečno tokom dve godine. Srećni roditelji trojki dobiće jednokratni novčani iznos od 100.000 dinara i 12.000 dinara tokom deset godina.

Ako blizanci stignu u porodicu u kojoj već postoji jedno dete, mame i tate dobijaće roditeljski dodatak za drugo i treće dete, odnosno – 10.000 mesečno tokom dve godine i 12.000 dinara tokom deset godina. Ako dve bebe stignu u porodicu gde su već rođena dva deteta, plan je sličan – roditelji će tokom deset godina dobijati 30.000 dinara, odnosno zbirni iznos dodatka koji se prima za treće i četvrto dete.

Izvor: Vebsajt Politika, Katarina Đorđević, 03.07.2018.
Naslov: Redakcija