Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Od početka primene Zakona ušteđeno 20 miliona dinara


Kada se prošle godine ozbiljnije krenulo sa primenom različitih sistema elektronske uprave, ali i konačnom primenom odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), Zavod za izradu novčanica i kovanog novca smanjio je štampanje papirnih obrazaca za izvode iz matičnih knjiga rođenih za 25 odsto u odnosu na 2016. godinu. Trend smanjivanja se intenzivirao u prvih pet meseci 2018. godine u odnosu na isti period prošle godine i iznosi čak 30 procenata.

Prema rečima dr Mihaila Jovanovića, direktora Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu, to znači da se sa oko 1,8 miliona papirnih krštenica u 2016. godini, očekuje smanjenje na oko 800.000 tokom 2018. godine, da bi Zavod njihovu izradu prekinuo do kraja naredne godine.

- Obaveza službenika da pribavljaju podatke po službenoj dužnosti, kao i savremeni informacioni sistemi elektronske uprave kao efikasan informatički alat za praktično trenutno pristupanje podacima, kao što je eZUP, obezbeđuju da papirne forme izvoda i uverenja odu u zaborav, kao i da država postane efikasan servis građana - kaže Jovanović.

On naglašava da je bilo mnogo nepoverenja kada je informacioni sistem eZUP, pušten pre godinu dana u Loznici. Službenici ove gradske uprave su prvi put pristupali podacima građana iz matičnih knjiga, podacima o prebivalištu i onima iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

- Do tada su sami prikupljali svoja dokumenta, inače već dostupna državi, primorani da budu kuriri javne uprave - kaže on. - Verovatno sa istom, ako ne i većom, nevericom su pristupali radnici javne uprave obukama za rad u novom sistemu. Međutim, posle samo godinu dana na eZUP-u su dostupni podaci iz 20 baza podataka osam velikih državnih institucija, a gotovo 300 organa državne uprave i lokalne samouprave pristupaju po službenoj dužnosti ovim podacima.

Najveći korisnici eZUP-a su lokalne samouprave, policijske stanice i centri za socijalni rad. Procena je da je građanima na ovaj način ušteđeno godišnje i više od 500.000 sati vremena čekanja i odlazaka na različite šaltere.

- Samo na štampanju papirnih obrazaca za izvode iz matičnih knjiga država je do sada uštedela 20 miliona dinara. Kroz informacioni sistem eZUP obavljeno je do sada 250.000 usluga, što znači da su isto toliko puta građani bili lišeni potrebe da nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera - kaže Jovanović. - Međutim, s obzirom na veličinu ovog informacionog sistema i postepen ulazak sve većeg broja organa javne uprave, broj usluga se iz nedelju u nedelju povećava, a sistem će uskoro koristiti čak 10.000 zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

Sistem "Bebo, dobro došla na svet" novim roditeljima pružio je mogućnost da već u porodilištu, za 10 minuta, novorođenčetu daju ime, dobiju JMBG broj deteta, prijave dete u matičnu knjigu rođenih, prijave njegovo prebivalište i socijalno osiguranje, a od ove godine i podnesu zahtev za roditeljski dodatak. Ukupan broj prijava koje su dosad poslate elektronskim putem je gotovo 10.000. Čak 90 odsto roditelja je želelo da uslugu ostvari elektronski u bolnici.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 05.07.2018.
Naslov: Redakcija