Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Predlozi Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe


Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije smatra da nije potrebno posebno obrazlaganje značaja Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) u pravnom sistemu jedne države. Odredbe koje se tiču pravosuđa su od izuzetnog značaja i njihovim izmenama u veoma kratkom vremenskom periodu izvršiće se još jedna u nizu reformi pravosudnog sistema.

Poučeni iskustvom kontinuirane reforme pravosuđa koja u našem društvu postoji duže od decenije, izražavaju nadu da su svi učesnici u procesu reforme stekli mudrost koja će doprineti boljem sagledavanju zahteva koje pred pravosuđe stavljaju građani i društvo u celini u postupku pridruživanja EU.

Izneti predlozi su rezultat dugogodišnjeg rada Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava na polju unapređenja kvaliteta pravde i kvaliteta rada javnog tužilaštva. Predlozi su zasnovani su na međunarodnim i evropskim standardima, kao i iskustvima koje je Udruženje tužilaca sticalo u kontaktima sa međunarodnim organizacijama i profesionalnim udruženjima drugih zemalja. Pored iznetih predloga, podsećaju da je u postupku ustavnih izmena potrebno uložiti poseban napor kako bi se očuvao kontinuitet institucija čime bi se izbegla loša iskustva iz ranijeg perioda koja su imala snažne posledice, kako finansijske prirode, tako i posledice po stabilnost i poverenje građana u pravosudni sistem. Takođe, imajući u vidu pravnu prirodu Ustava, potrebno je uložiti napor radi postizanja najšireg konsenzusa među relevantnim subjektima kako bi postigli najvažniji cilj, a to je da Ustav traje.

Predlog Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava za izmenu Ustava u delu kojim je uređen položaj javnog tužilaštva možete preuzeti na sledećem linku.

Takođe, dostupno je i propratno pismo kojim ukazuju Ministarstvu pravde da je, uzimajući u obzir važnost Ustava kao i loša iskustva prilikom izrade važećeg Ustava, neophodno da njegovoj promeni prethodi široka javna debata koja bi uključila sve relevantne aktere i na taj način omogućila najširi konsenzus u izradi najvažnijeg pravno-političkog akta u državi.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 03.07.2017.
Naslov: Redakcija