Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: PORESKA UPRAVA DO 4. JULA 2016. GODINE PRIMILA GOTOVO 40.000 ZAHTEVA ZA REPROGRAM PORESKOG DUGA. STIGLO 16.570 MOLBI PREDUZETNIKA I 1.553 PRAVNIH LICA. PREDUZETNICI NAJVIšE TRAżILI ODLAGANJE PLAćANJA DUGA ZA POREZE NA PRIHODE OD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


Poreskim dužnicima, koji su državi dugovali do dva miliona dinara, 4. jula 2015. godine istekla je šansa da obaveze reprogramiraju, a da im država oprosti kamate. Ovu mogućnost je iskoristilo 39.497 neplatiša. Najbrojniji su zahtevi građana. Dug na rate pokušava da izmiri 18.433 njih.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) omogućeno je da glavni poreski dug, koji na dan 4. marta 2016. godine nije premašivao dva miliona dinara, bude izmiren na najviše 60 rata. Svima koji tokom tih pet godina budu redovno plaćali obaveze - kamate će biti potpuno oproštene. Zahtevi su se primali od 1. aprila do 4. jula 2016. godine.

Iz Poreske uprave navode da je do 4. jula 2016. godine zahteve za reprogram poreskih dugovanja podenlo 18.433 građana, 16.570 zahteva preduzetnika, 2.941 od poljoprivrednika, a u 1.553 slučaja reprogram su tražila pravna lica.

Zakon je predvideo i iznos do koga neplatiše poreznicima ne moraju da ponude garanciju. Građani bez obezbeđenja mogu da plaćaju na rate obaveze do 200.000 dinara, a firme do 1,5 miliona dinara.

- Od 18.123 zahteva pravnih lica i preduzetnika, kod 17.967 zahteva ne treba sredstvo obezbeđenja jer je glavni poreski dug manji od 1.500.000 dinara - kažu u Poreskoj upravi. - Kod 156 zahteva sredstvo obezbeđenja je potrebno zbog glavnog duga iznad 1.500.000 dinara. Od 21.374 zahteva fizičkih lica, sredstvo obezbeđenja ne treba kod 20.283 zahteva, a kod 1.091 zahteva.

Poreznici još nemaju računicu koliki će biti iznos oproštenih kamata, ukoliko svi u reprogramu do kraja budu redovne platiše. Na početku programa, najviše zahteva je stizalo za odloženo izmirenje diga na ime poreza na oružje i poreza na imovinu.

Preduzetnici su tražili odlaganje plaćanja duga za poreze na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a poljoprivrednici - za neplaćene doprinose.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 04.07.2016.
Naslov: Redakcija