Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: ODLUKOM NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA INFORMATIKA I RAčUNARSTVO OSTAJE IZBORNI PREDMET ZA UčENIKE OSNOVNIH šKOLA U šKOLSKOJ 2016/2017. GODINI


Nacionalni prosvetni savet odbacio predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da informatika postane obavezan predmet od petog do osmog razreda osnovne škole. Ovo je teško razumeti u vremenu kada je potražnja za IT stručnjacima veća nego ikad i kada je poznavanje rada na računaru neophodno u svakoj profesiji.

"Informatika ostaje izborni predmet i svi oni koji to žele mogu da je izaberu za narednu školsku godinu. Osnovno je što su škole već obavile pripreme za narednu školsku godinu, anketirani su učenici o izbornim predmetima i priprema za septembar je već praktično bila završena. Sa druge strane imamo problem opremanja. Pre pet godina Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je opremilo škole računarskim kabinetima i smatramo da je ta oprema već zasterela i kvalitet interneta još nije zadovoljavajući. To je sa tehničke strane, ono što mra da se uradi da bi se za sve đake uvela obaveza informatičke obuke", kaže za Radivoj Stojković zamenik predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.

Dodaje da je neophodno pripremiti i nastavni kadar za povećani obim časova iz informatike. Dakle, kako kaže, informatika postoji za one koji je izaberu u narednoj školskoj godini kao izborni predmet.

"Kad je reč o učenicima koji izaberu informatiku, imamo uveravanja da će do septembra biti obezbeđeni uslovi za sprovođenje nastave. Nacionalni prosvetni savet smatra da prvo to mora da se realizuje da bi se uvela obaveza pohađanja časova informatike", kaže Stojković.

Kaže da je nužno podići algoritamsku pismenost.

"Ovo što sada imamo je samo digitalna pismenost, dakle samo početni korak ka toj famoznoj informatičkoj pismenosti", naveo je Stojković.

Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete, kaže da Ministarstvo mora da se saglasi sa odlukom NPS, ali smatra da ti argumenti ne stoje u potpunosti.

"Urađena je analiza opremljenosti škola i sprovedeno je istraživanje, te je utvrđeno da samo 15 osnovnih škola od 1.200 koliko ih ima u Srbiji nema kabinet za informatiku. Naravno, to ćemo još istražiti jer je pre četiri godine Ministarstvo telekomunikacija sve škole opremilo, tako da moramo da utvrdimo šta se tačno dogodilo sa tom opremom. Prema našim analizama ne bi bio problem da informatika uđe u peti razred i da se sve pripremi da se sledeće godine krene sa šestim razredom", kaže Snežana Marković.

Dodaje i da mnogo bogatije zemlje od nas nemaju idealne uslove.

"Ako pogledamo nastavu iz hemije ili fizike, ne može se reći da su kabineti izuzetno dobro opremljeni, pa ipak se nastavla obavlja i nismo ih ukinuli. No, šta je tu je. NPS smatra da kada se ulazi u nešto novo treba da se obezbede perfektni uslovi. Mi ćemo svakako nastojati da u saradnji sa Ministarstvom telekomunikacija obezbedimo internet u svakoj školi", dodala je Snežana Marković.

Stojković kaže da je moguće da sva odeljenja izaberu informatiku kao obavezni predmet.

"Skrećem pažnju na to da je reč o samo jednom času u toku nedelje. Za mene kao informatičara i matematičara to je veoma malo. Ključno je to da ako želite da vam se dete jednog dana bavi ovom profesijom, morate da ulažete u njega, mora dobro da savlada matematiku i jezik kako bi brže učilo, i naravno da izuzetno dobro poznaje engleski jezik. To su osnovni preduslovi. A što se tiče opreme, ona zastareva za dve godine, tako da ovi sadašnji kabineti moraju da se ponove. Mi ne gubimo ništa, mi se samo pripremamo da to sprovedemo u delo onako kako treba, da se tehnički opreme kabineti i da se nastavnici pripreme", kaže Stojković.

Dodaje da NPS nije ništa zakočio, već je dao mogućnost izbora.

Izvor: Vebsajt RTV, 04. jul 2016.
Naslov: Redakcija