Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE: PREDVIđENO JE OSNIVANJE ZELENOG FONDA, KOJI ćE FINANSIJSKI I INSTITUCIONALNO OMOGUćITI FINANSIRANJE PROJEKATA ZAšTITE żIVOTNE SREDINE, U CILJU DOSTIZANJA OBAVEZNIH STANDARDA U TOJ OBLASTI SA PRAVNIM TEKOVINAMA EU


Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine predviđeno je ponovno osnivanje Zelenog fonda. Njegova uloga je da finansijski i institucionalno omogući finansiranje projekata zaštite životne sredine, u cilju dostizanja obaveznih standarda u toj oblasti sa pravnim tekovinama EU.

Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, istakla je da se u proceduri trenutno nalaze tri nova zakona - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti prirode kojim će se regulisati osnivanje Zelenog fonda.

Ostvareni prihodi Odseka za ekonomske instrumente u oblasti zaštite životne sredine koji obavlja poslove bivšeg Fonda, a na osnovu naknada propisanih zakonom, u 2014. godini iznosili 7,6 milijardi dinara, u 2013. 5,2 milijardi, u 2012. 3,7 milijardi.

"Značaj Zelenog fonda je u usmeravanju sredstava koja se ostvaruju po principu "zagađivač plaća" u kofinansiranje značajnih infrastrukturnih projekata za zaštitu životne sredine, u prvom redu projekata upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao dve finansijski i tehničko najzahtevnije komponentne", precizirala je Božović.

Ona je iznela podatak da preliminarna procena troškova sektora životne sredine iznosi 11, 5 milijardi evra, od čega je 6, 5 namenjeno investicijama, a više od pet milijardi evra će biti investirano u infrastrukturne projekte upravljanja pijaćom vodom, otpadnim vodama i upravljanja otpadom, čime će se otvoriti nova radna mesta i podstaći razvoj ekonomije.

Božović je zaključila da je optimalno kofinansiranje infrastrukturnih projekata za sektor životne sredine iz Zelenog fonda, a u cilju dostizanja planiranih standarda u odgovarajućem roku 45 odsto.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom će biti održana 10. jula 2015.godine, sa početkom u 11:00 sati, u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, velika sala.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.07.2015.