Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE: NACRT POKRAJINSKE SKUPšTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDżETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU


Članom 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014), predviđeno je da "Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu lokalne vlasti nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti i istovremeno upoznaje građane sa nacrtom odluke o budžetu".

Shodno navedenoj odredbi, Pokrajinski sekretarijat za finansije je tekst Nacrta Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, dostavio Pokrajinskoj vladi na razmatranje.

Dostavljanje komentara omogućeno je putem e-maila: budzet@vojvodina.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Pokrajinski sekretarijat za finansije, 03.07.2015.