Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RASPISALA JAVNI POZIV ZA NEOBAVEZUJUĆE PONUDE ZA PRODAJU TELEKOMA SRBIJA: ROK ZA PODNOšENJE PONUDA 2. AVGUST 2015. GODINE


Agencija za privatizaciju objavila je 3. jula 2015. godine javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za učešće u prodaji kapitala državnog telekomunikacionog preduzeća Telekom Srbija.

Zahtev za dostavljanje dokumentacije zainteresovani mogu podneti najkasnije do 23. jula 2015. godine Agenciji za privatizaciju, a rok za podnošenje neobavezujućih ponuda za kupovinu Telekoma Srbija je 2. avgust 2015. godine.

Pravo na učešće u postupku imaju domaće i strane kompanije koje su poslednje tri godine pružale uslugu mobilne telefonije.

Kao kvalifikacioni uslov za učešće u postupku traži se i da zainteresovana kompanija u poslednje tri godine ima prihode u telekomunikacionim uslugama koji su veći od 500 miliona evra ili da je u poslednjih 10 godina prikupila sredstva u iznosu većem od 500 miliona evra ili da je vrednost imovine kojom upravljaju na kraju 2014. iznosila najmanje dve milijarde evra.

U privatizaciji Telekoma Srbija mogu da učestvuju investitori koji su najmanje 10 godina imali minimalno vlasničko učešće od 10 odsto u najmanje jednom telekomunikacionom operateru sa godišnjim prihodima koji se odnose na telekomunikacione usluge od najmanje 500 miliona evra u najmanje jednoj godini perioda ulaganja.

U oglasu nije navedena procena vrednosti kompanije, već računovodstvena vrednost kapitala i to upisan novčani kapital od 17,4 milijarde dinara i upisani nenovčani kapital od 82,5 milijardi dinara.

Vlada Srbije pokrenula je 25. juna 2015. godine inicijativu za privatizaciju Telekom Srbije i obavezala Ministarstvo privrede i Agenciju za privatizaciju da sprovedu taj postupak.

Najveći akcionar Telekoma je država Srbija sa 58,11 odsto akcije, 20 odsto akcija je u vlasništvu kompanije, dok 14,95 odsto poseduju građani, a 6,94 zaposleni i bivši zaposleni Telekoma.

Vlada Srbije je ranije odabrala Lazard Freres SAS za privatizacionog savetnika za Telekom Srbije, sa obavezom da u prvoj fazi, do početka juna, uradi procenu vrednosti, ekonomsku i pravnu analizu, analizu tržišta, predloži modele privatizacije i pripremi vremenski i metodološki plan privatizacije.

Pre četiri godine procena je bila da Telekom vredi 2,2 milijarde evra, a tadašnja vlada je za paket od 51 odsto te kompanije tražila minimum 1,4 milijarde evra, a jedini ponuđač, Telekom Austrije ponudio je 1,1 milijardu evra.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.07.2015.