Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD OGLASIO PRODAJU 26 NEPOKRETNOSTI JAVNIM NADMETANJEM: ROK ZA PODNOšENJE DOKUMENTACIJE ZA UčEšćE NA LICITACIJI 17. JUL 2015. GODINE, DOK ćE SE JAVNO NADMETANJE OBAVITI 22. JULA 2015. GODINE


U toku je prodaja, putem javnog nadmetanja - licitacije, 26 stanova u javnoj svojini grada Beograda, koji se nalaze na teritoriji skoro svih gradskih opština, a po strukturi se kreću od jednosobnih do trosobnih stanova.

Rok za prijavljivanje za kupovinu je 17. jul, a licitacija za sva lica koja do navedenog roka podnesu potpunu prijavu će biti održana 22. jula 2015. godine.

Procenjenu tržišnu vrednost stanova, koja predstavlja početnu cenu na licitaciji, utvrdila je Uprava javnih prihoda Beograda i kreće se od 6.840 evra do 86.000 evra.

U narednom periodu ponovo će biti objavljen Oglas za prodaju poslovne zgrade u ulici Zeleni venac 18, ukupne korisne površine 7.462 kvadratna metara, što sa zajedničkim prostorom čini 8.301 metara kvadratnih. Objekat će takođe biti prodavan u postupku javnog nadmetanja po procenjenoj tržišnoj vrednosti, kao početnoj ceni, od 3.984.504,71 evra.

Za septembar i oktobar 2015. godine, planira se prodaja garaža i poslovnog prostora u javnoj svojini Grada, a oglas će biti objavljen čim se steknu zakonski uslovi za otuđenje nepokretnosti.

Sve nepokretnosti Grad će prodavati u postupcima javnog nadmetanja, koji je najtransparentniji za sve učesnike u postupku, a koji na najbolji način štiti interese Grada.

Prema podacima Gradske uprave, kao imovina grada Beograda do sada je evidentirana 12.561 nekretnina - 10.166 lokala i 2.395 stanova, čija je ukupna vrednost oko 500 milijardi dinara. Među do sada evidentiranim gradskim nepokretnostima nalazi se i 41 objekat širom Srbije, kao i nekoliko u regionu, poput vile na Bledu i nekretnine na Hvaru.

Do proleća 2016. godine se očekuje da Sekretarijat za imovinsko - pravne poslove završi popis svih nekretnina u vlasništvu grada, nakon čega će biti formirana jedinstvena evidencija imovine kojom prestonica raspolaže, sa brojem i kvadraturom objekata, njihovom vrednošću i statusom: jesu li izdati u zakup i kome. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.07.2015.