Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA BORBE PROTIV KLIMATSKIH PROMENA: IZRADA STRATEGIJE SA AKCIONIM PLANOM U SEPTEMBRU 2015. GODINE


Strateški okvir borbe protiv klimatskih promena odrediće Strategija borbe protiv klimatskih promena, sa akcionim planom, čija bi izrada trebalo da počne u septembru 2015. godine, izjavila je državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović.

Ona je precizirala da će tim dokumentom biti obuhvaćeni ciljevi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, konkretne aktivnosti na njihovom postizanju i njihova dinamika do 2020., 2030. i 2050. godine.

Resorno ministarstvo je u finalnoj fazi pripreme zakonodavstva potrebnog za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisije gasova sa efektom staklene bašte neophodnog za evropski Sistem trgovine emisionim jedinicama.

Sredinom maja 2015. godine započete su aktivnosti na pripremi zakonodavne i institucionalne strukture koja je potrebna za sprovođenje EU Uredbe o mehanizmu monitoringa, a koja uključuje i zahteve Odluke o zajedničkom naporu.

Božović je istakla i da pored aktivnosti na harmonizaciji nacionalnog sa EU zakonodavstvom, Srbija ispunjava obaveze prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i prema međunarodnoj zajednici po pitanju regulisanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova. Mnoge aktivnosti realizujuju se uz finansijsku i tehničku pomoć EU, a kroz IPA projekte.

Ona je podsetila i da je osnovan Nacionalni savet za klimatske promene čiji je cilj jačanje saradnje i podizanje svesti o klimatskim promenama na nacionalnom nivou.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.07.2015.