Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIšćENJA TURISTIčKE PONUDE U RS: PRIJAVE ZA VAUčERE OD PONEDELJKA 6. JULA 2015. GODINE


Vlada Srbije je 18. juna 2015. godine usvojila Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015), koja je na snazi od 20. juna 2015. godine ikoja predviđa podelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u Srbiji, a ugostitelji su pozvani da se uključe u akciju "Moja Srbija".

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je konačnu listu od 243 ugostiteljska objekta Srbiji u kojima se mogu rezervisati odmori uz korišćenje vaučera. Prijave sa kompletnom dokumentacijom mogu se predati na šalterima "Pošta Srbije" od ponedeljka 6. jula 2015. godine.

Rok za podnošenje prijava, za subvencionisano korišćenje smestaja u objektima sa te liste, sa kompletnom dokumentacijom je 15. jul 2015. godine.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić, rekao je da je među prijavljenima ugostiteljskim objektima koji su zainteresovani za primanje vaučera Vlade Srbije, 66 hotela, 39 apartmana, 19 specijalizovanih bolnica za rehabilitaciju i banja, hostela, motela, objekata iz domaće radinosti, kao i seoskih domaćinstava.

Ljajić je naveo da je Vlada Srbije izdvojila pet miliona evra za subvencionisanje građana koji odluče da letuju u nekoj od domaćih turističkih destinacija.

Ministarstvo podseća da je vrednost vaučera 5.000 dinara, oni se mogu koristiti u periodu od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine, a njima se može plaćati samo smeštaj, ali ne i ishrana, piće, zdrvastvene i druge usluge, bravišna taksa.

Vaučeri se mogu koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima koji nisu na opštini odnosno u mestu prebivališta korisnika vaučera i to u trajanju od najmanje pet noćenja.

Korisnici vaučera mogu biti penzioneri, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 60.000 dinara neto mesečno, ratni vojni invalidi čija primanja takođe nisu veća od 60.000 dinara.

Korisnik vaučera može da ostvari pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu, a onaj koji podnosi prijavu stiče pravo na dodelu vaučera ako je jedan od uslova ostvario do 1. juna 2015. godine.

Uslov za dodelu vaučera je rezervacija smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, jer će ministarstvo dodeliti vaučere na osnovu potvrde o rezervaciji. Smeštaj treba rezervisati za period od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine i to za najmanje pet noćenja.

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na šalterima "Pošta Srbije". Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i potpisati je, a uz prijavu potencijalni korisnik vaučera treba da priloži fotokopiju lične karte, potvrdu ugostitelja o rezervaciji smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji biće prihvaćena i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao e-mail ili skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime osobe na koju glasi.

Penzioneri uz potvrdu treba da podnesu ček od penzije za maj, nezaposleni fotokopiju uverenja NSZ o prijavi na evidenciju nezposelnih lica.

Korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lice koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti treba da podnese fotokopiju rešenja ili uverenja kojim kojim dokazuje ostvarivanje tog prava izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Korisnici prava na dohodak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju potrebno je da uz prijavu podnesu i fotokopiju rešenja ili uverenja koje je izdao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zaposleni pored prijave, podnose original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj 2015. godine koja ne prelazi iznos od 60.000 dinara, a koju izdaje poslodavac.

Ratni vojni invalidi sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečo podnose uverenje o priznatom svojstvu i iznosima mesečnih primanja koje izdaje nadležan opštinski organ, a zaposleni ratni vojni invalidi i original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj 2015. godine, koju izdaje poslodavac.

Kompletirana prijava predaje se isključivo na šalterima "JP Pošta Srbije", rok za predaju prijave sa potrebnom dokumentacijom je 15. jul 2015. godine.

Ministarstvo je navelo da je broj prijava za dodelu vaučera ograničen raspoloživim budžetskim sredstvima do 100.000 korisnika, a rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalterima pošta.

Ministarstvo će onima koji steknu pravo, vaučere dostaviti preko pošte, lično na adresu putem preporučene pošiljke, a vaučer može da koristi samo osoba na čije ime on glasi.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera korisnik će razliku doplatiti svojim novcem, a u slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Ugostitelj po završetku korišćenja usluga smeštaja popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom, a korisnik vaučera svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

Nakon plaćanja ugostitelj korisniku vaučera izdaje fotokopiju fisklanog računa, a original zadržava za sebe, kao dokaz i uslov za refundaciju, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Obaveštenje za potencijalne korisnike vaučera možete pogledati ovde.

Preporučena forma potvrde za zaposlene možete pogledati ovde.

Prijava za vaučere koja se predaje na šalterima pošte možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Ministartvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 03.07.2015.