Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDżETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA: ODOBRENO DODATNO ZAPOšLJAVANJE U AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Na sednici održanoj 3. jula 2015. godine, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrio je i dao saglasnost na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije za zasnivanje radnog odnosa sa osam novih lica i za dodatno radno angažovanje.

Zamenik direktora Agencije, Vladan Joksimović, rekao je da je sistematizacijom radnih mesta, koja je usvojena u decembru 2014. godine, za to telo predviđeno 139 radnih mesta, a da je trenutno 53 odsto nepopunjeno, odnosno 66 radnih mesta.

Odbor je Agenciji odobrio zapošljavanje osam osoba na neodređeno vreme i jedne osobe po osnovu ugovora o delu.

Kada je u pitanju angažovanje osoba na neodređeno vreme, biće zaposlena, pored ostalih, dva savetnika u sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti i jedan u sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera.

Joksimović je, pored ostalog, naveo da je u sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera sistematizovano 28 radnih mesta, da trenutno radi 19 lica, dok je u sektoru za kontrolu finansiranja političkih stranaka sistematizovano 19 radnih mesta, a trenuntno radi osam osoba.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 03.07.2015.