Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA: Poljoprivrednici će morati da prođu obuku i dobiju sertifikat za kupovinu i upotrebu pesticida


Profesionalni korisnici, a to su svi oni koji dolaze u kontakt i koriste sredstva za zaštitu bilja, uskoro će morati da prođu obuke i dobiju sertifikat za kupovinu i korišćenje pesticida.

Taj dokument će se izrađivati u kovnici novca, a ministar poljoprivrede će lično odobravati dodelu sertifikata.

Kako kažu u Upravi za zaštitu bilja, svi proizvođači će biti upućeni na obuke, a budući da u Srbiji postoji veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava ovo će biti proces koji zahteva vreme. Iako je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) usvojen u martu ove godine, primena je odložena na 1. januar 2022. godine. Ističu da je to izuzetno složen posao, jer moraju da budu obuhvaćeni svi koji dolaze u kontakt sa sredstvima za zaštitu bilja. Na taj način prilagođavamo se evropskoj Direktivi o održivoj primeni pesticida koje su usvojile sve države članice.

Na ovim obukama, koje će biti potpuno prilagođene poljoprivrednicima, oni će dobiti informacije kako da postupaju sa sredstvima za zaštitu bilja, da ne bi došlo do ugrožavanja životne sredine, vodotokova i ljudi. U upravi objašnjavaju da će edukacija biti primerena poslovima kojima se poljoprivrednici bave. Neće biti besplatna, a cena obuke za profesionalne korisnike biće određena u skladu sa propisom koji uređuje takse.

Preparate za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama moći će da kupuju samo oni koji imaju sertifikat – kažu u ovoj upravi i dodaju da će i uređaji koji se koriste pri upotrebi pesticida morati da budu periodično kontrolisani pri poljoprivrednim stanicama.

Sve ove mere, kada budu zaživele, ići će u korist potrošačima koji često sumnjaju da se hrana koju kupuju u radnjama i pijacama ili ne kontroliše dovoljno ili da sadrži ostatke pesticida preko dozvoljenih granica.

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će Srbija na ovaj način imati bolji uvid koliko se sredstva za zaštitu bilja stvarno koriste.

Mi znamo kolike su količine koje se uvoze, ali ovo je način da imamo podatak koliko se ta sredstva realno utroše. Da vidimo koje su to aktivne materije koje se najviše koriste, u kojim kulturama i protiv kojih štetnih organizama. Svake godine se radi monitoring ostataka sredstava za zaštitu bilja. Ovi podaci biće korisni, jer ćemo znati na koje kulture da najviše obratimo pažnju – ističu u Upravi za zaštitu bilja.

Izvor: Vebsajt Politika, I. Albunović, 03.06.2019.
Naslov: Redakcija