Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Počele obuke za sudije i tužioce o primeni novog Zakona


Ministarstvo pravde u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovalo je 30. i 31. maja 2019. godine u Nišu obuku, prvu u nizu, za sudije i tužioce osnovnih i viših sudova o primeni novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon).

Učesnici obuke su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa novim zakonskim rešenjima, odnosom Zakona i novih evropskih pravila, načinom i načelima obrade podataka o ličnosti, kao i pravima lica čiji se podaci obrađuju i njihovom zaštitom.

"Cilj obuka jeste da se nosioci pravosudnih funkcija pravovremeno pripreme za primenu novog Zakona. Primena Zakona će predstavljati izazov za celo društvo, a posebno za nosioce pravosudnih funkcija, s obzirom da Zakon sadrži veliki broj novih pravila, a koji su usklađeni sa evropskim propisima u ovoj oblasti", rekao je Saša Gajin, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union koji je prisutnima predstavio novi Zakon. Takođe, on je istakao da se, u cilju što bolje pripreme za primenu novog Zakona, obuka organizuje za sudije i tužioce osnovnih i viših sudova i javnih tužilaštava, a biće organizovana i za sudije prekršajnih i upravnih sudova.

Šesnaest dvodnevnih obuka o primeni Zakona biće organizovane u periodu od maja do jula 2019. godine u sedištima apelacionih sudova – Niš, Kragujevac, Novi Sad i Beograd. Osim osnovne obuke u periodu od avgusta do oktobra 2019. godine biće organizovane i posebne obuke za sudije parničnih odeljenja koji će u prvom stepenu postupati po novom Zakonu.

Novim zakonskim rešenjima, čija će primena otpočeti u avgustu ove godine, unapređuje se zaštita podataka o ličnosti, kako u domaćem pravnom sistemu, tako i u odnosu na iznošenje podataka u treće zemlje. Zakon je usklađen sa direktivama EU u ovoj oblasti te će podaci o ličnosti građana Srbije biti zaštićeni na isti način, kao i u državama članicama EU.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 31.05.2019.
Naslov: Redakcija