Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ADVOKATURI: ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA ODBIJA UPIS DIPLOMACA SA PRIVATNIH FAKULTETA U IMENIK PRIPRAVNIKA I ADVOKATA. TVRDE DA SE NE MOżE SVAKA VISOKOšKOLSKA USTANOVA, KOJA U SVOM NAZIVU SADRżI REč PRAVO, SMATRATI PRAVNIM FAKULTETOM. SPOROVI SU STIGLI I DO UPRAVNOG SUDA, KOJI JE U VIšE NAVRATA DONEO ODLUKU U KORIST SVRšENIH STUDENATA I NALOżIO AKB DA IM U ROKU OD MESEC DANA OMOGUćI DA POLOżE ZAKLETVU PRIPRAVNIKA


Studenti koji završe većinu privatnih pravnih fakulteta, akreditovanih kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nemaju pravo da se upišu u imenik pripravnika, da odrade pripravnički staž i posle se upišu u imenik advokata u Beogradu, a u nekim slučajevima ni u Vojvodini.

Ovo ne važi za regionalne advokatske komore Čačka, Šapca, Kragujevca, Niša, Požarevca i Zaječara, koje prihvataju diplome svih fakulteta koje priznaju Ministarstvo prosvete i Ministarstvo pravde prilikom organizovanja pravosudnih ispita.

Uprkos tome što se jedan broj svršenih pravnika sa privatnih fakulteta žalio Advokatskoj komori Srbije na odbijenice Advokatske komore Beograda, i što je ova poništila prvostepeno rešenje AKB, situacija se nije promenila. Sporovi su stigli i do Upravnog suda, koji je u više navrata doneo odluku u korist svršenih studenata i naložio AKB da im u roku od mesec dana omogući da polože zakletvu pripravnika. AK Beograda, ipak, ne odstupa.

- Zakon o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) propisuje uslove pod kojima neko može biti upisan i u imenik pripravnika, i u imenik advokata - kaže Slobodan Šoškić, predsednik AK Beograda. - Osnovni uslov je da kandidat ima diplomu pravnog fakulteta, a ne ustanove koja u svom nazivu ima više društvenih oblasti.

Kako kaže Šoškić, u praksi vlasnici diploma su diplomirani studenti npr. prava i bezbednosti. Za AKB oni nisu diplomirani pravnici.

U Advokatskoj komori Vojvodine kažu da oni još nemaju jedinstven stav i da svaki slučaj razmatraju pojedinačno. Tako su nedavno odbili zahtev za upis dva pripravnika koji su završili Megatrend univerzitet (sadašnji Džon Nezbit). U svoju "odbranu" navode da u Americi Advokatska komora vrši akreditaciju fakulteta sa kojih neko može da ide u advokate. To su, kažu, Harvard i Jejl.

- Do 2011. godine i novog Zakona o advokaturi dovoljno je bilo da neko bude diplomirani pravnik, pa su diplome donošene sa raznih fakulteta. Na inicijativu AKV izmenjen je Zakon i stavljen uslov da kandidat mora da završi pravni fakultet - kažu u AKV.

Iz ovih komora tražili su od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da im dostavi spisak akreditovanih pravnih fakulteta i dobili listu od pet državnih: u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Prištini i Integrisani univerzitet iz Novog Pazara.

- Ministarstvo je reklo da postoje i fakulteti koji imaju akreditovane studijske programe prava, ali država ne kaže da su to pravni fakulteti. Neki od njih nemaju rimsko, a drugi krivično pravo - upozorava Šoškić.

I iz AKB i iz AKV poručuju da su komore poslednja stepenica koja treba da proveri da li je kandidat dostojan da nekoga zastupa. U preostalih šest komora veruju da AK nisu te koje treba da određuju sudbinu mladih ljudi koji su tek kročili u profesionalni život, kada već postoje akreditacije koje je dala država. Kažu da je dosta loših pravnika izašlo sa državnih fakulteta, kao i da ima vrlo dobrih koji dolaze sa privatnih.

Ko će od njih uspeti - određuje tržište, kaže Jasmina Milutinović, predsednik AK Čačka.

- Niko nema pravo da oduzima deci budućnost i pravo na rad. Svako će se pokazati u poslu. Postoji lista akreditovanih fakulteta koje je Vlada Republike Srbije dostavila Advokatskoj komori Srbije, kao i dopis Ministarstva pravde sa kojih fakulteta studenti mogu da polažu pravosudni - kaže Milutinović.

Osim univerziteta čiji osnivač nije Republika, akreditacije imaju univerziteti Singidunum, Edukons, Džon Nezbit, Union, Privredna akademija i Union - Nikola Tesla. Da bi njihovi diplomci postali pripravnici moraju ili da vode spor protiv AKB ili da se upišu u imenik pripravnika u drugom gradu i tamo završe staž.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 03.06.2016.
Naslov: Redakcija