Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE: ZAPOSLENI U PRAVOSUDNOJ ADMINISTRACIJI, SLUżBENICI I NAMEšTENICI, TRAżE POšTOVANJE RANIJE POSTIGNUTIH SPORAZUMA O POVEćANJU ZARADA I BOLJIM USLOVIMA RADA I NAJAVLJUJU STUPANJE U šTRAJK ODMAH PO FORMIRANJU NOVE VLADE RS


Predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije negodovali su jer zaposlenima u pravosuđu nije isplaćena obećana pomoć i zato što se putni troškovi ne isplaćuju u skladu sa pozitivnim propisima.

Predsednica sindikata, Slađanka Milošević, rekla je da želi da podseti premijera Vlade Republike Srbije na obećanje o isplati pomoći od 20.000 dinara iz dva dela kao i na sporazum iz 2013. godine i kojim je predviđen drugačiji obračun zarada.

Ona je ponovila i da se nije odustalo od štrajka i da će zaposleni u pravosudnoj administraciji stupiti u štrajk po formiranju nove Vlade Republike Srbije, sa zahtevom da se povećaju zarade i poboljšaju uslovi rada.

Prema njenim rečima, predsednici sudova i javni tužioci "licemerno izigravaju čuvare budžeta" kada odlučuju o zakonskim pravima zaposlenih, stavljajući ih u neravnomeran položaj sa državom.

Predsednica sindikata je rekla da su se zbog kršenja zakona i neispunjavanja obaveza obratili međunarodnim institucijama od kojih očekuju da im pomognu odnosno preduzmu određene mere.

Milošević je rekla i da je premijeru poslala mejl, u kome ga je obavestila da se masovno odbacuju prijave za utaju poreza.

"Potrebno je da se zatraže svi predmeti o poreskim utajama i ustanovi kolika je šteta naneta budžetu i vidi ko je omanuo u tim postupcima", rekla je Milošević.

Izvor: Vebsajt RTV, 02.06.2016.
Naslov: Redakcija