Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IPARD PROGRAM ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014-2020. GODINE: DA BI DOBILI PRAVO NA SUBVENCIJE, POLJOPRIVREDNICI IZ SRBIJE MORAJU DA IMAJU ZAVRšENU SREDNJU POLJOPRIVREDNU šKOLU. U SUPROTNOM ćE MORATI DA POHAđAJU NAJMANJE 50 čASOVA OBUKE IZ OBLASTI ZA KOJU KONKURIšU U PROGRAMU IPARD


Evropska unija određuje uslove odobravanja sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja (IPARD) u periodu od 2014. do 2020. godine. Jedan od njih je da oni koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu neće moći da dobiju pomoć od 175 miliona evra ukoliko ne pristanu da se vrate u školu, odnosno da pohađaju obuku iz oblasti u kojoj žele da dobiju subvencije.

- Tačno je da će svi koji nemaju srednju poljoprivrednu školu, a žele da dobiju ove subvencije morati da pohađaju najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkurišu u programu IPARD. To se odnosi i na one koji nemaju nikakvu srednju školu i na one koji je imaju, ali nije poljoprivredna. Stroga pravila važe i za zemlje EU kad dobijaju pomoć iz Brisela, u suprotnom ni za njih nema novca - rečeno je nezvanično u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Iz Ministarstva nema odgovora na to što već tri godine država ne uspeva da iskoristi tih 175 miliona evra.

Poljoprivrednici poslednje tri godine slušaju izgovore države da sve kasni jer Uprava za agrarno plaćanje nema dovoljno zaposlenih, i to u situaciji kada u administraciji i javnim preduzećima ima na desetine hiljada prekobrojnih radnika.

Kako će sada država objasniti prosečnom srpskom seljaku, koji je star 43,6 godina, da mora da ide na časove da bi dobio novac za uzgoj kukuruza nikome nije jasno.

I Miroslav Kiš, predsednik Asocijacije udruženja poljoprivrednika, moraće u školsku klupu jer nema srednju poljoprivrednu školu.

- Oni koji od nas mogu da uče će nas učiti. Igraćemo se malo, na kraju ćemo mi njih učiti. Smešno - u čudu je bio i on, i dodao da prvo treba doći do konkursa jer nije izvesno da će se to desiti krajem 2016. godine.

ČINJENICE

Ko može da konkuriše za sredstva

- registrovani poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača
- fizička i pravna lica, sa manje od 25 odsto državnog kapitala

Korisnici treba da

- dokažu da nemaju neizmirene obaveze prema državi
- pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova
- da isplate sve obaveze prema Ministarstvu
- ako nisu vlasnici imanja ili zemlje, moraju da podnesu ugovor o lizingu ili zakupu

Standardi EU

- predmet investicije mora da ispunjava ekološke i standarde EU o dobrobiti životinja

Ekonomska održivost gazdinstva

- za ulaganja veća od 50.000 evra neophodan biznis-plan
- za ulaganja manja od 50.000 evra potrebna jednostavnija verzija biznis-plana

Izvor: Vebsajt Kurir, Vladimir Spasić, 04.06.2016.
Naslov: Redakcija