Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJA: PRIORITETNE AKTIVNOSTI ZA NOVI SAZIV PARLAMENTA


Transparentnost Srbija, povodom konstituisanja novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, podseća na najvažnije obaveze u vezi sa borbom protiv korupcije koje predstoje poslanicima i daje predloge u vezi sa anketnim odborom koji će se baviti izborima.

Najavljeno je, naime, da će jedan od prvih poteza vladajuće većine biti formiranje anketnog odbora koji će se baviti izborima, odnosno "pritiscima na Republičku izbornu komisiju".

Transparentnost Srbija poziva da se u okviru rada odbora objave zapisnici sa svih 8.377 biračkih mesta. Takođe, pozivaju da objavljivanje zapisnika sa biračkih mesta odmah po njihovom sačinjavanju ubuduće postane praksa, ali i obaveza koja bi se ustanovila izmenama propisa. Transparentnost i mogućnost da najšira javnost proveri tvrdnje i optužbe ili uporedi zapisnike sa naknadnim procenama i iznetim pdoacima, najbolja je brana protiv svake vrste zloupotreba.

Povodom početka rada novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, podsećaju da pred poslanicima stoji niz poslova i obaveza zaostalih iz prethodnog saziva - u vezi sa razmatranjem godišnjih izveštaja nezavisnih organa, kao i u vezi sa izborom članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta REM-a.

TS, takođe, smatra da je od najvećeg značaja da Narodna skupština promeni praksu i da počne da poziva na odgovornost članove Vlade Republike Srbije koji se ogluše o obavezujuće odluke, preporuke i zaključke nezavisnih državnih organa i samog parlamenta.

Među prioritetima za borbu protiv korupcije 2016-2020 nalazi se upravo "puno poštovanje i jačanje položaja nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije". U toj preporuci se navodi da bi, kao jedan od prvih zadataka, novi saziv Narodne skupštine treba da temeljno razmotri godišnje izveštaje o radu Državne revizorske institucije, Zaštitnika građana, Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, da obaveže Vladu Republike Srbije da reši probleme na koje se u tim izveštajima ukazuje. Ova preporuka uvrštena je i među najvažnije preporuke studije sistema društvenog integriteta u Srbiji.

Novi saziv parlamenta trebalo bi i da usvoji predloge izmena Zakona o Zaštitniku građana i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, polazeći od tekstova koje je predložila Vlada još 2011. godine, i izmeni Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 03.06.2016.
Naslov: Redakcija