Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: PRIVREDNI SUD U BEOGRADU DONEO PRVOSTEPENU PRESUDU KOJOM JE UTVRđENO DA PGP RTS NEMA PRAVO DA OD ORGANIZACIJE PROIZVOđAčA FONOGRAMA SRBIJE UBIRA NAKNADU OD FONOGRAMA "DISCIPLINE KIčME"


U tužbi firme Maskom protiv PGP RTS-a, prvi put u istoriji jedan srpski sud je presudio u korist originalnog proizvođača fonograma. Time je, na temelju Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US), sud napravio jasnu razliku između proizvođača fonograma i izdavača.

Naime, na osnovu ugovora koji je Maskom zaključio sa frontmenom grupe "Disciplina kičme" Dušanom Kojićem Kojom, Privredni sud u Beogradu je doneo prvostepenu presudu kojom je utvrđeno da Maskom, a ne PGP RTS, ima pravo da od OFPS (Organizacija proizvođača fonograma Srbije) ubira naknadu od fonograma Discipline kičme.

U obrazloženju presude istaknuto je da je Koja originalni proizvođač fonograma, a da je PGP RTS bio samo izdavač fonograma na nosačima zvuka. Na osnovu toga pravo na naknadu za korišćenje fonograma, koje traje 50 godina, pripada Koji, odnosno Maskomu dok im traje ugovor sa Kojom, a ne PGP-u, koji je svih ovih godina tu naknadu bez osnova ubirao.

Nakon donošenja presude Koja je kratko izjavio: "Očekivao sam ovakav ishod, ništa manje od toga."

Slobodan Nešović Loka, direktor Maskoma i osnivač nedavno predstavljenog Društva proizvođača fonograma "Matrica", takođe je bio zadovoljan presudom.

"Ovo je istorijska presuda jer predstavlja kreiranje nove paradigme u kojoj će originalni vlasnici fonograma dobiti priliku da koriste svoju imovinu u skladu sa Zakonom te će imati šire posledice jer će ohrabriti i ostale vlasnike fonograma da se izbore za svoja imovinska i ljudska prava. Simbolično je i to što je prvu pozitivnu presudu dobio baš Koja, a sve u skladu sa njegovim stihovima "Vreme je za pravdu, vreme je za istinu", rekao je Nešović.

Izvor: Vebsajt RTV, 02.06.2016.
Naslov: Redakcija