Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JEDNODNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF "PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU OD 1. JULA 2016. GODINE" U NOVOM SADU I BEOGRADU


Povodom stupanja na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) u celosti - 1. jula 2016. godine, kompanija Paragraf organizuje jednodnevno savetovanje, prema sledećem rasporedu:

 • Novi Sad, 8. jun 2016. (sreda), SPENS
 • Beograd, 9. jun 2016. (četvrtak), Sava Centar

Prošlo je skoro šest meseci od objavljivanja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i tokom ovog perioda, stručna javnost je imala prilike da se upozna sa novim rešenjima i da ih razmatra i analizira na više stručnih skupova održanih za potrebe sudova i javnih izvršitelja, kao i na januarskom savetovanju kompanije Paragraf.

Na ovim skupovima definisan je niz spornih pitanja, a sva ona će biti predstavljena na predstojećim savetovanjima uz pomoć predavača koji intenzivno prethodnih meseci vrše obuke za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju za potrebe pravosuđa. Tokom ovog perioda uočena su i prepoznata razna sporna pitanja na koja će naši predavači nastojati da ukažu učesnicima savetovanja i da daju svoje predloge u odnosu ne eventualne nedoumice u vezi sa novim zakonskim rešenjima.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju uvodi niz novina koje se, između ostalog, odnose na nadležnost suda i javnih izvršitelja, mogućnost odlaganja izvršenja, zatim na sistem pravnih lekova, kao i na sredstva i predmete izvršenja.

Kako bi se primena novih zakonskih rešenja nesmetano odvijala od 1. jula, važno je da svi koji će primenjivati novi Zakon, ali i oni koji će svoja prava ostvarivati i štititi u postupku izvršenja i obezbeđenja, budu na pravi način upoznati sa pomenutim novinama.

Teme savetovanja:

 • Rok za izjašnjenje izvršnih poverilaca - od 1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine
 • Podela nadležnosti između suda i javnih izvršitelja
 • Načela izvršnog postupka
 • Sredstva i predmet izvršenja
 • Predlog za izvršenje i rešenje o izvršenju
 • Sistem pravnih lekova (prigovor i žalba)
 • Izvršenje na nepokretnostima i pokretnim stvarima
 • Namirenje novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti
 • Javni izvršitelji – Uslovi za rad, organizacija, disciplinska odgovornost i ostali instituti izvršnog prava

Predavači:

 • Prof dr. Nebojša Šarkić, Redovni profesor Pravnog fakulteta Union i autor Komentara Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Mladen Nikolić, sudija Privrednog Apelacionog suda
 • Zoran Rogić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu
 • Mirjana Dimitrijević, javni izvršitelj imenovan za područje Višeg suda i Privrednog suda u Beogradu.
Izvor: Redakcija, 05.06.2016.