Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 20. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 5. JUNA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 20. sednici I Velikog veća odlučio o 30 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 56. stav 5. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10, 66/11 - Odluka US, 67/13 - Odluka US i 112/13 - autentično tumačenje). (predmet IUz- 295/2013)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-402/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan  Prekršajni sud u Kruševcu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-125/2011, Už-199/2011, Už-3052/2011, Už-3536/2011, Už-3725/2011, Už-4213/2011, Už-5304/2011, Už-5482/2011 i Už-6411/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-741/2011, Už-3010/2011, Už-10360/2013, Už-10847/2013, Už-11010/2013, Už-11561/2013, Už-11574/2013, Už-11579/2013, Už-19/2014, Už-98/2014, Už-181/2014, Už-185/2014, Už-337/2014, Už-361/2014, Už-1345/2014 i Už-1622/2014

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-1301/2011 i Už-319/2014

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-1390/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 5.6.2014.