Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Klijentima je omogućeno da ukoliko prilikom saradnje sa nekom agencijom za prodaju nepokretnosti dođe do bilo kakvog vida prevare, od osiguranja naplate štetu koja im je načinjena


Iako su donošenjem Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 41/2018) prevare svedene na najmanju moguću meru stručnjaci ukazuju da ni u jednoj zemlji na svetu ta mogućnost nije apsolutno isključena, i da se jedino obraćanjem registrovanoj agenciji ili grupaciji agencija za prodaju nepokretnosti ta mogućnost svodi za minimum.

Član Odbora Grupacije posrednika Privredne komore Srbije Vladimir Obradović kaže da je jedan od najsigurnijih načina za kupovinu stana da se kupac obrati agenciji ili nekoj od grupacija udruženih agencija.

Jedna od njih je Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije. Ima više od 150 članova i sarađuje sa agencijama i institucijama koje su bitne za promet nepokretnosti poput Katastra, javnih beležnika, i advokata. Grupacije prvenstveno imaju cilj da mogućnost bilo kakve prevare svedu na minimum, ističe Obradović.

Iako su poslednjih godina ovakvi slučajevi nešto ređi, zahvaljujući različitim zakonskim merama koje ograničavaju potencijalne prevarante i mogućnost prevare prilikom kupovine stana svode na najmanju meru, oni se ipak, i dalje dešavaju.

Prilikom kupovine stana sa registrovanom agencijom za prodaju nepokretnosti kao posrednikom, čija je registracija zakonski obavezna, kupac može biti siguran da neće biti prevaren i da njegova životna investicija neće biti zloupotrebljena na bilo koji način.

Obradović napominje i to da ni u jednoj zemlji na svetu mogućnost prevare nije apsolutno isključena, ali da se jedino obraćanjem registrovanoj agenciji i grupaciji agencija za prodaju nepokretnosti ta mogućnost svodi za minimum.

On navodi da čak ni individualno angažovanje advokata prilikom kupovine stana, bez posredovanja agencije, nije apsolutno sigurno, jer su agencije za prodaju nepokretnosti po zakonu obavezne da sarađuju upravo sa advokatima koji su specijalizovani za ovu oblast.

Ukoliko se kupac ipak odluči da u proces kupovine stana krene sam, bez angažovanja registrovane agencije za prodaju nepokretnosti, on znatno povećava rizik da bude prevaren, prvenstveno zbog neznanja, ističu u PKS.

Na tržištu su se u poslednje vreme pojavile specifične onlajn registrovane agencije za prodaju nepokretnosti.

Ovakve agencije jesu registrovane, ali Obradović ističe da ono po čemu se onlajn agencije razlikuju je nedostatak direktnog kontakta sa kupcem, što je veoma bitno.

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije posebno skreće pažnju na oprez pri angažovanju onlajn agencija, jer se one bave isključivo povezivanjem prodavca i kupca nekretnine, ali ne i detaljnim proveravanjem papirologije i dokumentacije, koja je najčešće i najpogodnije tlo za bilo kakvu prevaru.

Donošenjem Zakona 2015. godine, koji se primenjuje u svojoj punoj meri, klijentima je omogućeno da ukoliko prilikom saradnje sa nekom agencijom za prodaju nepokretnosti dođe do bilo kakvog vida prevare, od osiguranja naplate štetu koja im je načinjena.

Međutim, od 2015. godine, takve prevare su svedene na nivo statističke greške, pa je od tada zabeleženo samo dva odštetna zahteva za naplatu osiguranja.

Prevare prilikom kupovine stanova o kojima se govori i piše su različite- od onih prodaja koje se zasnivaju na falsifikovanoj dokumentaciji, preko prodaje stana sa nerešenim vlasničkim pitanjem ili duple prodaje stanova, na primer promenom broja stana.

Najbolji način da kupci mogućnost za neku od ovih prevara svedu na najmanju moguću meru je upravo angažovanje agencije, navode u PKS.

Izvor: Vebsajt Novosti, 02.05.2019.
Naslov: Redakcija