Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: SVAKI REDOVAN (PLANIRAN) NADZOR PODRAZUMEVA OBAVEZNU UPOTREBU KONTROLNIH LISTA. AKO INSPEKCIJA NE SAčINI KONTROLNE LISTE IZ SVOJE OBLASTI NADZORA ILI IH NE PRIMENJUJE U REDOVNOM NADZORU I NE OBJAVI IH, RUKOVODIOCU INSPEKCIJE PRETI NOVčANA KAZNA OD 120.000 DO 150.000 DINARA. INSPEKTORI POčINJU NADZOR SA NALOGOM, KOJI JE OBAVEZAN ZA SVE INSPEKCIJE I SADRżI PREDMET I PLANIRANO TRAJANJE NADZORA


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), čija je puna primena počela 30. aprila 2016. godine, postavlja drugačiji odnos države i privrede, inspektora i privrednika, usredređen na preventivno delovanje.

Zakon prvi put na celovit način uvodi red u rad inspektora, u velikoj meri doprinosi smanjenju sive ekonomije, štiti privrednike koji posluju legalno, a još strože kontroliše one koji ugrožavaju bezbednost i zdravlje građana.

Od inspekcija se sada očekuje da pružaju više stručne i savetodavne podrške, kao i da izriču preventivne mere kako do nezakonitosti i štete ne bi došlo. Pri pronalaženju nepravilnosti u velikom broju slučaja se očekuje da subjekat ima rok da je otkloni, a ne da odmah bude kažnjen.

Dosadašnji odnos inspekcijskih službi prema privrednicima bio je uglavnom represivnog karaktera, budući da su inspekcije uglavnom delovale reaktivno, nakon uočene nezakonitosti ili štetnog događaja ili očekujući da ih pronađu. Sada je njihov cilj da ih spreče.

Od 30. aprila 2016. godine, zahvaljujući punoj primeni Zakona možete očekivati da:

  • svaki redovan (planiran) nadzor podrazumeva obaveznu upotrebu kontrolnih lista, koja će dati uvid u stvarno stanje rizika i zakonitosti poslovanja, kao i osnov za planiranje budućih nadzora. Privrednici će moći sami sebe da prekontrolišu i pravovremeno otklone nedostatke pomoću kontrolne liste koja se objavljuje na internet stranici inspekcija. Ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti nadzora ili ih ne primenjuje u redovnom nadzoru i ne objavi ih, rukovodiocu inspekcije preti novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara. Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave krenuće u nadzor sa početkom pune primene Zakona kako bi se utvrdilo stanje da li su sve inspekcije objavile svoje kontrolne liste. Ovo je jasan korak ka uređenijem i poštenijem postupanju inspektora, kao i razvijanju saradnje i većeg poverenja između privrednika i inspekcijskih službi.
  • sve inspekcije vrše nadzore po prethodno usvojenom planu,koji se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti nadzora i na sistematično pripremljenoj proceni rizika. Plan nadzora je novina za mnoge, ali ne za sve, inspekcije. Nadzor se, uglavnom do sada, zasnivao na "spoljnim impulsima", tj. prijavama građana i privrede. Sada plan mora da sadrži učestalost i obuhvat vršenja nadzora po oblastima i svakom od stepena rizika, planirane mere preventivnog delovanja, aktivnosti za sprečavanje delovanja neregistrovanih subjekata, period vršenja nadzora itd.
  • inspektori počinju nadzor sa nalogom. On sad biva obavezan za sve inspekcije i sadrži predmet i planirano trajanje nadzora. Izuzetak je vanredan nadzor, u slučaju hitnih mera, kada je nadzor moguć i bez naloga, a po prijavi građana. U tom slučaju, privrednik ima pravo ulaganja primedbi na zapisnik koji sačini inspektor na licu mesta.
Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 29.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija