Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: €� UPUćEN POZIV GRAđANIMA I STRUčNOJ JAVNOSTI DA SE UPOZNAJU SA TEKSTOM NACRTA ZAKONA I UPUTE PRIMEDBE, PREDLOGE, SUGESTIJE I KOMENTARE €�


Ministarstvo pravde poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa novom verzijom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, sačinjenom uzimajući u obzir do sada pristigle sugestije, da daju svoje komentare.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adrese: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs; ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika".

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 5.5.2015.