Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: €� PREDSEDNIK SUDA KOJI USVOJI PRIGOVOR IMAćE OBAVEZU DA NAVEDE RAZLOGE ZBOG KOJIH JE POVREđENO PRAVO STRANKE NA SUđENJE U RAZUMNOM ROKU, A STRANKA ćE IMATI PRAVO NA żALBU NA ODLUKU SUDIJE AKO NJOM NIJE ZADOVOLJNA €�


Ministar pravde, Nikola Selaković, izjavio je da je stanje u sudovima u Srbiji u kojima ima skoro milion starih predmeta alarmantno.

To ukazuje na neophodnost donešenja zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Selaković je u Skupštini Srbije obrazlažući taj predlog zakona rekao da odugovlačenje sudskih postupaka direktno šteti ostvarivanju prava pred sudom i remeti poverenje u sudove, kao i da je sporo sudstvo danas jedan od najvećih problema evropskh država

"Stanje u našim sudovim je alarmantno. Starih predmeta u kojima postupak traje između pet i deset godina je 713.521, a preko deset godina oko 239.000. Ukupno je 953.515 starih predmeta u našim sudovima, a više od 90 odsto tih predmeta je izvršenje na osnovu verodostojnih isprava", rekao je Selaković.

On je naveo da suđenje u razumnom roku zavisi od mnoštva elemenata i da sudije nisu jedini krivci već i nizak nivo društvene organizacije i discipline, neusaglašeni zakoni, promene zakona, kao i loši i nejasni zakoni.

Selaković je kazao da su u predloženim zakonom predviđena dva pravna sredstva koja omogućavaju brži postupak:

- prigovor i

- žalba.

Prema njegovim rečima, predsednik suda koji usvoji prigovor navodi razloge zbog kog je povređeno pravo stranke na suđenje u razumnom roku, a stranka ima pravo na žalbu na odluku sudije ako njom nije zadovoljna.

"Predsednik suda ima rok od dva meseca da odgovori na prigovor", naveo je on i dodao da je predlogom predviđeno i novčano obeštećenje u iznosu od 300 do 3.000 evra.

Govoreći o dopunama Zakona o sudijama, Selakovć je rekao da je predviđeno da sudiji Vrhovnog kasacionog suda prestaje radni vek kada navrši 67 godina života.

Izvor: Vebsajt B92, 5.5.2015.