Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U APRILU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije je, za 20 radnih dana u aprilu, realizovano ukupno 15,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,4 miliona, ili 28,8%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,8 miliona, ili 71,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 757.880, od čega se 539.267 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 218.613 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.509,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,5 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 225,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 10.800 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.889 plaćanja, u vrednosti od 26.354.960,82 evra. Pomenuti sistem radio je bez zastoja, s raspoloživošću od 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 5.5.2014.