Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA


"Potreba usklađivanja sa novim setom pravosudnih zakona koji se primenjuju od 1. januara 2014. godine, kao i realizacija Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine su osnovni razlozi izmene Zakona o Visokom Savetu sudstva i Zakona o Državnom veću tužilaca", rekao je pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović prilikom otvaranja javne rasprave o Radnoj verziji nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o VSS i DVT, koja je održana u Palati pravde u Beogradu.

Pomoćnik ministra pravde je istakao da se najznačajnije novine ovih zakona odnose na unapređenje transparentnosti rada VSS-a i DVT-a, uštedu sredstava za rad i njihovo preusmeravanje na jačanje administrativnih kancelarija, unapređenje i detaljnije uređenje izbornog procesa za izbor izbornih članova, tj. glasaće sve sudije i tužioci, a ne samo oni sa stalnom funkcijom i biće zagarantovana tajnost glasanja. Backović je ukazao da ukoliko budu usvojene predložene izmene, svi predlagači će predlagati samo jednog kandidata za jednog člana Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ali i da će se ovim izmenama i dopunama zakona u velikoj meri unaprediti odredbe za odgovornost izbornih članova, kroz uvođenje posebnog postupka za izglasavanje nepoverenja.

Takođe, on je rekao da postoji i promena u pogledu predsednika ova dva tela koja se biraju iz reda izbornih članova, čime se postižu tri cilja: 1. dekoncentracija moći, 2. rasterećenje ovih dužnosti predsednici Vrhovnog kasacionog suda i Republički javni tužilac, kako bi mogli što bolje da se posvete svojim poslovima i 3. da se unapredi generalna demokratičnost ovih tela, tako što bi njima rukovodio izborni član, a ne član po položaju.

"Kako bi se izbegli eventualni problemi u ovim savetima Radna grupa Ministarstva pravde koja radi na izradi ovih zakona ponudila je dva rešenja. Jedno je da nakon stupanja na snagu zakona prestane mandat postojećem izbornim članovima VSS-a i DVT-a i da se odmah nakon toga sprovedu izbori za nove, a drugo rešenje je da sadašnji saziv vrši funkciju do isteka mandata izbornih članova, nakon čega bi bili sprovedeni izbori u skladu sa novim zakonom. U oba slučaja bilo bi potrebno izabrati predsednike VSS-a i DVT-a u skladu sa novim zakonima", naglasio je Backović. On je dodao da je cilj, da se u skladu sa iznetim stavovima stučne i naučne javnosti, jedno od ponuđenih alternativnih rešenja eliminiše iz konačnih tekstova nacrta, kako bi se usvojila najbolja zakonska rešenja koja će omogućiti efikasniji i delotvorniji rad ovih pravosudnih institucija.

Pomoćnik ministra pravde je na kraju pozvao stručnu i naučnu javnost da, zaključno sa 7. majom upute komentare, mišljenja i sugestije u pismenoj formi preko sajta Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 5.5.2014.