Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: POčELA PRODAJA TAKSENIH MARKI, BEZ PROVIZIJE I čEKANJA. TAKSA U IZNOSU DO 5.000 DINARA PLAćA SE U SUDSKIM MARKAMA, KOJE SU IZRAđENE U APOENIMA OD 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 I 5.000 DINARA, A TAKSE U IZNOSU PREKO 5.000 DINARA PLAćAćE SE U GOTOVOM NOVCU. U OPTICAJU SE NE MOGU POJAVITI DVE ISTE TAKSENE MARKE JER SVAKA IMA SVOJ JEDINSTVEN BAR - KOD


Taksene marke kojima će advokati i građani moći da plaćaju sudske takse do 5.000 dinara, od 4. aprila 2016. godine ponovo su upotrebi. Istog dana u sudovima je prodato skoro 3.000 marki, a naplaćena je taksa u iznosu od oko 170.000 dinara, rekao je ministar pravde Nikola Selaković.

Prodajom taksenih marki u apoenima od 10 do 5.000 dinara stranke će biti oslobođene ne samo plaćanja provizije bankama i poštama prilikom uplate sudske takse, već da će uštedeti svoje vreme koje je bilo potrebno za čekanje na šalterima.

Ministar je ukazao da je upotreba sudskih taksenih marki jedan od vidova racionalizacije u radu pravosdunih organa.

"To je racionalizacija u korist stranaka, advokata, ljudi koji imaju potrebe da svoj posao pred sudom završavaju, a na ovakav način prave uštedu i svoga vremena i svoga novca", rekao je Selaković.

Direktor JP "Pošta Srbije" rekao je da će u svim sudskim zdradama u Srbiji biti po jedna pošta, kako bi se obezbedila kupovina i upotreba taksenih marki, bez provizije.

On je naveo da postoji 201 pošta za 260 sudova, jer se u nekim sudskim zgradama nalazi po nekoliko sudova, a postoji i devet na Kosovu i Metohiji.

Od prodaje taksenih marki za sudske postupke "Pošta Srbije" će dobijati 10 odsto prihoda. Ostatak novca "Pošta" će uplaćivati na račun otvoren za uplatu javnih prihoda od sudskih taksi.

Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), takse predviđene Taksenom tarifom, u iznosu do 5.000 dinara, plaćaju se u sudskim taksenim markama, a ako su skuplje u gotovom novcu.

Taksa u iznosu do 5.000 dinara plaća se u sudskim markama, koje su izrađene u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 i 5.000 dinara.

U opticaju se ne mogu pojaviti dve iste taksene marke jer svaka ima svoj jedinstven bar - kod, tako da je isključena mogućnost zloupotreba.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija