Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: KONAČNO JE REGULISANO KADA I KAKO SE MENJAJU KAMATNE STOPE U TOKU OTPLATE KREDITA


Odluka Narodne banke Srbije (NBS) obavezujuća je za sve banke koje su više naplatile kamate, i to za kredite odobrene do 5. decembra 2011. Naime, na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, konačno je regulisano kada i kako se menjaju kamatne stope u toku otplate kredita. Do tog roka, pojedine banke su samovoljno menjale kamatu, pozivajući se na svoju poslovnu politiku, ali i menjajući marže koje su inače fiksne. Ovih dana, nepravda se ispravlja.


Sve banke koje su to činile moraju da pošalju obaveštenje o smanjenju glavnice za više naplaćen iznos, kao i novi plan za umanjenje rate. Odluka NBS se odnosi na sve vrste kredita - stambene, potrošačke, keš kako one u evrima, tako i u francima.

- Ukoliko do klijenta ovo obaveštenje s planom otplate kredita ne stigne iz bilo kojih razloga, banke su u obavezi da primenjuju novi plan otplate sa umanjenom mesečnom ratom. Potpisani anuitetni plan je potreban da bi se kreditni dosije klijenta kompletirao, ali nije preduslov da klijent ostvari pravo na povraćaj više naplaćenog novca - kaže za „Blic“ Živojin Savić, izvršni direktor poslova sa stanovništvom Komercijalne banke.

Naravno, ako postoji bilo koja sumnja, klijent može i da proveri da li je banka obavila pravilan obračun više naplaćene kamate i za tu svrhu može da iskoristi kalkulator koji se nalazi na sajtu NBS. Ukoliko ni tada nije zadovoljan, poslednja instanca je sud.  

Izvor: www.blic.rs, D. Nišavić