Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI: Od 1. marta 2019 godine pravo na ruske penzije imaju udovice i udovci u Srbiji


Građani Srbije, koji su deo radnog veka proveli na poslovima u Rusiji, mogu od 1. marta 2019. godine u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da apliciraju da im se uvaži radni staž i tako ostvare pravo na penziju, jer je na snagu stupio socijalni sporazuma između Srbije i Ruske Federacije.

Ovo pravo moći će da ostare samo zaposleni iz Srbije, koji su radili u Rusiji, ali ne i Rusi koji su zaposleni kod nas, budući da je reč o jednosmernom sporazumu koji je bio važan da se potpiše s obzirom na to da je veliki broj naših građana radio u Rusiji osamdesetih godina, izjavio je Zoran Đorđević, ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.

S obzirom na to je ovo prvi put da će sadašnji i bivši radnici iz Srbije moći da računaju na primanja iz Rusije, građanka se interesuje da li će kao udova čiji je suprug radio 27 godina u bivšem SSSR-u moći da dobije porodičnu rusku penziju? I da li je i to regulisano sporazumom koji počinje da važi od 1. marta?

Radio je, kaže, kao inženjer za jednu tamošnju građevinsku firmu, ali do sada nije bilo mogućnosti da mu se taj staž reguliše, pa je do smrti primao samo deo srpske penzije, jer je imao i 13 godina staža u našoj zemlji.

Ne zna, kaže, po čijim se zakonima dobija porodična penzija našim ili ruskim i da li i njihovi propisi obavezuju da udova u trenutku smrti mora da ima određen broj godina, kao i u Srbiji.

Ističe da ima sve dokaze o zaradama i uplatama doprinosa za pokojnog supruga i ne bi volela da mu 27 godina rada na kraju propadne, jer mu ruska penzijska primanja ne bi bila mala, s obzirom na to da je dobro zarađivao.

I ona je, ističe, kao prevodilac radila 12 godina dok je bila sa suprugom u Rusiji, ali nema dokaz o uplaćenim doprinosima, niti išta slično da bi se i njoj priznale godine rada u Federaciji.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da ukoliko je preminuli bio korisnik penzije po ruskim propisima, udova može od 1. marta 2019. godine da podnese zahtev u direkciji fonda, odeljenje za PIO po međunarodnim ugovorima, koje će o tome na propisanim obrascima obavestiti ruskog nadležnog nosioca koji odlučuje po zahtevu.

Pravo na porodičnu penziju ostvaruje se po smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno po smrti osiguranika koji je ispunio uslove za penziju i to po propisima države u kojoj je radio. Transfer penzije, ako bude priznata, vrši se tromesečno po pribavljanju potvrde o životu.

Ovo važi, pre svega za one kojima su plaćeni doprinosi i koji sada imaju obavezu da popune jedinstveni upitnik i apliciraju za obračun radnog staža. Pre nego li neko dobije penziju iz Rusije, srpski penzijski fond će podatke iz upitnika proveriti sa ruskim penzijskim fondom.

Onima koji nemaju u Srbiji dovoljno radnog staža sabiraće se i godine koje su na radu proveli u Rusiji i spojiti kako bi na osnovu tog zbira ispunili u potpunosti uslov da se penzionišu.

Pravo na ovu privilegiju, o kojoj se s Rusijom pregovara skoro deceniju, neće imati oni koji su radili u nekoj bivšoj republici SSSR-a. Potpisani sporazum, osim penzijskog i invalidskog osiguranja, obuhvata i pravo na naknadu pogrebnih troškova i davanja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti. Po sporazumu pravo na primanja iz dve države imaće članovi porodica s prebivalištem na teritoriji jedne od ugovorenih strana, pa će tako moći da ostvare pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku i porodičnu penziju.

Ono što je važno je da će se isplata obavljati tromesečno, direktno na lični račun penzionera i to pošto isplatilac PIO fond Srbije ili Rusije dobije potvrdu o životu primaoca penzije. Oni koji budu primali rusku penziju biće u obavezi da četiri puta godišnje, pre svake isplate, dostave potvrdu o životu.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 01.03.2019.
Naslov: Redakcija