Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO FORMIRANJE BUDUĆIH SUDIJA 7. MARTA 2019. GODINE


Društvo sudija Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, sprovodi projekat Doprinos sudija jačanju nezavisnosti i kvaliteta sudske vlasti kao pretpostavke pravne države. U okviru ovog projekta Društvo sudija razrađuje i komponentu Unapređenje stručnih znanja i veština sudija, kroz koju pokušava da detektuje sve izazove sa kojima se susreću mladi pravnici na svom putu do sudijske profesije, kao i da predloži smernice za unapređenje sistema stručnog osposobljavanja sudija.

Prva tema kojom će se Društvo sudija baviti odnosi se na mogućnost unapređenja praktičnih znanja koja se stiču na fakultetu, pre svega kroz intezivniju saradnju pravnih fakulteta sa sudovima, sudijama pojedincima i strukovnim udruženjem sudija.

Društvo sudija organizuje Okrugli sto Formiranje budućih sudija, koji će se održati 7. marta 2019. godine, sa početkom u 17 časova u Maloj sali Medija centra, Terazije 3.

Izvor: Društvo sudija Srbije, 05.03.2019.
Naslov: Redakcija