Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FOND PIO: Besplatna overa potvrde o životu penzionerima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju


Na početku kalendarske godine neki inostrani fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje od penzionera traže da, ukoliko ne žive na njihovim teritorijiama, odnosno nemaju tamo mesto prebivališta, dostave potvrde o životu.

Potvrda o životu je fondovima za penzijsko i invalidsko osiguranje dokaz da je penzioner kom uplaćuju mesečnu penziju živ i da on, a ne neko drugi, podiže penziju.

Republički fond PIO besplatno overava potvrde o životu penzionerima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda može se obaviti u svim filijalama i ispostavama, a penzioneru je za to potrebna samo lična karta radi identifikacije.

Na sajtu Fonda PIO Srbije navodi se da se tom potvrdom o životu dokazuje da je penzioner živ, a objavljeni su obrasci za potvrde o životu za penzije iz Austrije, Bugarske, Crne Gore, Federacije BiH, Francuske, Hrvatske, Kipra, Makedonije, Nemačke, Republike Srpske, Slovačke, Slovenije i same Srbije. Jer, korisnik penzije po našim propisima, odnosno novčane naknade, takođe je dužan da dostavi potvrdu o životu Fondu ukoliko on to od njega zatraži.

Ukoliko penzioneri koji žive u Srbiji, a primaju inostranu penziju, ne dostave traženu potvrdu o životu, primanja im se obustavljaju. Potvrda se, po pravilu, izdaje na obrascu koji na adresu penzionera stiže iz stranog fonda koji ih isplaćuje. U našem Fondu PIO su objasnili da inostrani fondovi traže od deviznih penzionera da im jednom godišnje dostavljaju potvrde o životu, i to krajem, početkom ili sredinom godine, jer je taj dokument način da se izbegnu moguće zloupotrebe ili preplate.

Iako su protekle dve godine neki devizni penzioneri mislili da potvrdu o životu moraju overavati kod notara, pa samim tim platiti i predviđenu tarifu za overu, u Fondu PIO istakli su da za tim nemaju potrebe pokretni penzioneri jer je oni mogu besplatno dobiti u bilo kojoj filijali. Međutim, nemoćni i nepokretni korisnici inostranih penzija, koji nisu u mogućnosti da lično besplatno overe potvrdu o životu u filijalama Fonda PIO, moraju da angažuju notara da im tu uslugu pruži u kućnim uslovima i da za to plate predviđenu tarifu.

Čak iako nepokretni i nemoćni inostrani penzioneri ne žele da angažuju notare da bi u kućnim uslovima došli do potvrde o životu, moraju to učiniti da bi preko njih overili ovlašćenje koje daju nekom od srodnika da to učini u filijali Fonda PIO. Naime, u filijalama Fonda PIO može i opunomoćenik, odnosno osoba kojoj penzioner da ovlašćenje, da uzme overenu potvrdu o životu penzionera, ali mora imati overeno ovlašćenje, a ono je validno ukoliko je overeno kod notara.

Po dosadašnjoj praksi, Hrvatska traži potvrde o životu u maju, Nemačka junu, a neke evropske države početkom godine.

Danas u Srbiji devizne penzija prima oko 200.000 penzionera koji su svoje pravo ostvarili radom u inostranstvu. Najviše ih, osim iz Nemačke, stiže iz Hrvatske, Austrije, Švajcarske, Francuske...

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Ljubinka Malešević, 26.02.2019.
Naslov: Redakcija