Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA I PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA: Propisi se ne primenjuju na advokate


Povodom početka primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017) i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018), Advokatska komore Srbije zatražila je mišljenje od Ministarstva finansija Uprave za trezor – Sektora za javna plaćanja, da li se navedeni propisi primenjuju na advokate.

28.02.2018. godine Ministarstvo finansija Uprava za trezor – Sektor za javna plaćanja, obavestio je Advokatsku komoru Srbije da se Zakon i Pravilnik, NE ODNOSI NA ADVOKATE.

Izvor: Vebsajt Advokatsku komoru Srbije, 28.02.2018.
Naslov: Redakcija