Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Upravnik uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj)


Profesionalni upravnici stambenih zgrada u obavezi su da obave popis stanara i podstanara koji žive u zgradi, a pored adrese, imena i prezimena, da im traže i matični broj. Zbog dodatnih zaduženja, upravnicima je otežan rad na terenu, a u isto vreme se od njih zahteva da na popisu imaju sve pomenute podatke.

Profesionalnim upravnicima zgrada pojedine obaveze već zadaju velike muke. Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), od njih se traži da naprave evidenciju svih stanara i podstanara sa njihovim ličnim podacima. Većina stanara se protivi tome, a upravnici kažu, da su im ovi podaci neophodni.

Profesionalni upravnik zgrade Milan Miladinović rekao je da je bilo ljudi koji su odbili da daju lične podatke, međutim član 50 tačka šest kaže da moraju da imaju te podatke, moraju da uzmu matični broj od ljudi u zgradi.

"Ako oni neće da daju, ja ne mogu da ih nateram, jer postoji i drugi zakon koji mi ne dozvoljava da im tražim te podatke", naveo je Miladinović.

U Privrednoj komori Srbije, koja je, sprovodila obuku i licenciranje, kažu da se prikupljeni podaci koriste samo za sprovođenje neophodnih poslova.

Predavač u Privrednoj komori Srbije Aleksandra Kon je rekla da ako neko ne želi da da podatke o svom imenu, prezimenu i JMBG, onda profesionalni upravnik ili upravnik može uvidom u katastar nepokretnosti, koji je javna knjiga da ustanovi kako se zove, kako se preziva i koji je matični broj lica koje je vlasnik određene nepokretnosti. Prema njenim rečima, ti jedinstveni matični podaci se nigde više ne daju.

U resornom ministarstvu su zadovoljni prvim rezultatima primene Zakona, ali dodaju da će se svaka zloupotreba i kršenje Zakona sankcionisati.

"Ukoliko bi se dokazalo da su upravnici ili profesionalni upravnici prikupljali podatke na koje nisu ovlašćeni ili da su ih dalje zloupotrebili svakako da bi odgovarali", rekla je Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Nakon što se većinom glasova stanara izabere upravnik ili profesionalni upravnik zgrade, sledeći korak je registracija stambene zajednice. Iako je rok bio 12. decembar prošle godine, veliki broj zgrada to još nije učinio, pa je Komunalna inspekcija za sada na terenu preventivno, odnosno, građani će imati priliku da registruju svoje zgrade u roku od 30 dana pre nego što im bude propisana kazna.

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

Prava i obaveze upravnika

Član 50

Upravnik: 

1) zastupa i predstavlja stambenu zajednicu; 

2) podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica; 

3) podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 8. ovog zakona; 

4) ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi; 

5) vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje; 

6) uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj); 

7) izvršava odluke stambene zajednice; 

8) na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa; 

9) predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji; 

10) organizuje radove hitnih intervencija; 

11) organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode; 

12) vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice; 

13) podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti; 

14) vrši i druge poslove određene zakonom.

Izvor: Vebsajt RTS, Ana Božović, 04.03.2018.
Naslov: Redakcija